Mosoni-sík

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Mosoni-sík
Terület kódja
HUFH10004
Kiterjedés (ha)
13 096.43ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

Mezőgazdaság által erősen meghatározott terület, amelyen a Duntántúl egyetlen túzok-költőállománya található. A terület megőrzáse érdekében a helyi gazdálkodók bevonásával és a termelésszerkezet kedvező kialakításával agrár-környezetgazdálkodási programok elősegítése zajlik.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Túzok (Otis tarda), Kerecsen (Falco cherrug), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Parlagi sas (Aquila heliaca), Kék vércse (Falco vespertinus). 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. •Három oldalú (magyar-osztrák-szlovák) természetvédelmi együttműködés a határ menti régióban fészkelő és telelő túzokállomány védelme érdekében.
 
Specifikus célok: Túzok (Otis tarda), kerecsen (Falco cherrug), kék vércse (Falco vespertinus), rétisas (Haliaeetus albicilla), parlagi sas (Aquila heliaca). MTÉT támogatások fenntartása, lehetőség szerinti kibővítése a túzokbarát gazdálkodás érdekében. Vonalas létesítmények létesítésének korlátozása a Natura 2000 területen. Szélturbinák létesítésének és új bányászati tevékenység megkezdésének teljes tilalma a Natura 2000 területen, beleértve a bányatelek fektetést és az ásványi nyersanyag kutatást is. A meglévő bányák bővítésének tilalma.Vadgazdálkodási tevékenység keretében az invázív predátorok (vaddisznó, róka, szarka, szürkevarjú) állományainak fokozott gyérítése, az illegális mérgezések felszámolása. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nyári lúd Anser anser 2000 - 2000 egyed B
Vetési lúd Anser fabalis 2000 - 2000 egyed C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 3 pár C
Parlagi sas Aquila heliaca 10 - 15 egyed C
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 - 4 pár C
Kerecsensólyom Falco cherrug 5 - 15 egyed C
Kék vércse Falco vespertinus 4 - 10 egyed C
Kék vércse Falco vespertinus 0 - 1 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 15 egyed C
Túzok Otis tarda 101 - 250 egyed B
Túzok Otis tarda 25 - 30 egyed B


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Mosoni-sík. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh10004 Letöltés dátuma: 2023-03-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.