Rábaköz

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Rábaköz
Terület kódja
HUFH20001
Kiterjedés (ha)
5 973.01ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - B
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 2000 - 2200 egyed C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 10 - 50 egyed C
Balin Aspius aspius - D
Vágó csík Cobitis elongatoides 100 - 110 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 10 - 100 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 1100 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - D
Közönséges denevér Myotis myotis - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3130 törpekákás iszapnövényzet 1,65 0,03
6410 kékperjés láprétek 0,34 0,01
6510 üde magas füvű kaszálórétek 7,3 0,12
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 36 0,59
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 20,4 0,34
91F0 keményfás ligeterdők 577 9,5
1530 pannon szikesek 1,6 0,03
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 32,8 0,54
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 153,7 2,5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1712 28,14

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Rábaköz. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20001 Letöltés dátuma: 2021-10-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.