Fertőmelléki dombsor

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Fertőmelléki dombsor
Terület kódja
HUFH20003
Kiterjedés (ha)
2 563.76ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 20 - 30 egyed C
Lápi hagymaburok Liparis loeselii 50 - 100 egyed B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 1500 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 100 - 500 egyed C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 101 - 500 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1,2 0,05
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 2,89 0,1
6430 üde-nedves magaskórósok 0,1 0,01
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,1 0,01
7210 télisásosok 0,1 0,01
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1,47 0,06
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 52,51 2,1
6410 kékperjés láprétek 0,1 0,01
6510 üde magas füvű kaszálórétek 8,32 0,33
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 1,53 0,06
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 254,71 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 78,6 3,8
91M0 pannon cseres-tölgyesek 571,43 22,4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Fertőmelléki dombsor. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20003 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.