Dudlesz-erdő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Dudlesz-erdő
Terület kódja
HUFH20006
Kiterjedés (ha)
1 091.88ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1500 - 3000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6510 üde magas füvű kaszálórétek 2,03 2
6190 pannon sziklagyepek 1 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 11,36 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 0,07 0,01
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 371,24 34
91M0 pannon cseres-tölgyesek 262,05 24

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Dudlesz-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20006 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.