Répce mente

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Répce mente
Terület kódja
HUFH20010
Kiterjedés (ha)
1 626.14ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 50 - 100 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 50 - 200 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 200 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 50 egyed C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 10 - 30 egyed D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 10 - 100 egyed C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 101 - 500 egyed C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Vágó csík Cobitis elongatoides 10 - 100 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 10 - 100 egyed C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus 10 - 100 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 1000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 50 - 100 egyed C
Eurázsiai hód Castor fiber 35 - 42 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 15 - 20 egyed C
Molnárgörény Mustela eversmannii 5 - 10 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Közönséges denevér Myotis myotis 250 - 300 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 162,61 10
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 0,01 0,01
6410 kékperjés láprétek 3,09 0,5
6440 ártéri mocsárrétek 681,24 60
91F0 keményfás ligeterdők 146,87 15
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 0,01 0,001

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Répce mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20010 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.