Soproni-hegység

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Soproni-hegység
Terület kódja
HUFH20012
Kiterjedés (ha)
5 264.47ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Adriai sallangvirág Himantoglossum adriaticum 10 - 10 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Ritka hegyiszitakötő Cordulegaster heros 10 - 100 egyed A
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 10 - 50 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Sárgahasú unka Bombina variegata 1 - 1000 egyed D
Alpesi tarajosgőte Triturus carnifex - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1100 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 5 - 50 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 10 - 20 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 157,93 3
4030 csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek 2,63 0,05
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 5,26 0,1
6410 kékperjés láprétek 26,32 0,5
6430 üde-nedves magaskórósok 15,79 0,3
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 52,64 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,05 0,001
9110 mészkerülő bükkösök 26,32 0,5
9130 szubmontán és montán bükkösök 789,67 15
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,05 0,001
6510 üde magas füvű kaszálórétek 26,32 0,5
91F0 keményfás ligeterdők 52,64 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 2105,79 40
91M0 pannon cseres-tölgyesek 52,64 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Soproni-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20012 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.