Szigetköz

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Szigetköz
Terület kódja
HUFH30004
Kiterjedés (ha)
17 183.02ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kúszó zeller Apium repens - C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 30 - 50 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 500 - 1000 egyed C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 10 - 50 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1100 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 50 egyed C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 10 - 50 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 100 - 200 egyed C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 10 - 50 egyed C
Remetebogár Osmoderma eremita 10 - 20 egyed B
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Balin Aspius aspius 10 - 100 egyed C
Vágó csík Cobitis elongatoides 10 - 50 egyed C
Botos kölönte Cottus gobio 100 - 200 egyed C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni 10 - 100 egyed B
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 10 - 20 egyed C
Viza Hucho hucho - D
Réti csík Misgurnus fossilis 100 - 110 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 2000 egyed B
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus 10 - 50 egyed C
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Törpecsík Sabanejewia aurata 10 - 20 egyed C
Lápi póc Umbra krameri 1000 - 1100 egyed C
Német bucó Zingel streber - B
Magyar bucó Zingel zingel 1 - 10 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1100 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1100 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 200 egyed C
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 1500 egyed B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 5000 - 5500 egyed B
Vörös gém Ardea purpurea 5 - 10 pár C
Barátréce Aythya ferina 1500 - 2000 egyed A
Kontyos réce Aythya fuligula 450 - 500 egyed B
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 10 pár C
Kerceréce Bucephala clangula 450 - 500 egyed B
Fekete gólya Ciconia nigra 5 - 5 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 50 - 50 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 10 - 20 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 200 - 200 egyed C
Rétisas Haliaeetus albicilla 20 - 40 egyed B
Rétisas Haliaeetus albicilla 0 - 2 pár C
Törpegém Ixobrychus minutus 15 - 25 pár C
Kis bukó Mergellus albellus 100 - 500 egyed B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 20 - 40 pár C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 10 - 20 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 1 - 100 egyed C
Eurázsiai hód Castor fiber 470 - 530 egyed A
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi 100 - 2000 egyed A
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 110 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1590 30
3160 láptavak és hínárnövényzetük 17,18 0,1
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 17 0,001
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 53 0,001
6260 pannon homoki gyepek 2 0,1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 17 0,2
6410 kékperjés láprétek 6 2
6440 ártéri mocsárrétek 494 3
91F0 keményfás ligeterdők 1033 6
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,17 0,001
3130 törpekákás iszapnövényzet 1,72 0,01
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 171,83 1
6250 pannon löszsztyeppek 68 0,5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 145 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szigetköz. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh30004 Letöltés dátuma: 2021-12-05
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.