Jászság

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Jászság
Terület kódja
HUHN10005
Kiterjedés (ha)
20 131.13ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A területen a legfontosabb értékeket a parlagi sas, kerecsensólyom és kékvércse-állományok képviselik. Viszonylag kevés szikes és más füves  élőhelytípusok, legnagyobb mértékben művelt mezőgazdasági területek jellemzik.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Parlagi pityer (Anthus campestris), Parlagi sas (Aquila heliaca), Réti fülesbagoly (Asio flammeus), Ugartyúk (Burhinus oedicnemus), Fehér gólya (Ciconia ciconia), Fekete gólya (Ciconia nigra), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Kékes rétihéja (Circus cyaneus), Szalakóta (Coracias garrulus), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Fekete harkály (Dryocopus martius), Kerecsensólyom (Falco cherrug), Kék vércse (Falco vespertinus), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Kis őrgébics (Lanius minor), Nagy goda (Limosa limosa), Túzok (Otis tarda), Aranylile (Pluvialis apricaria), Piroslábú cankó (Tringa totanus).

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok: A Jászság különleges madárvédelmi terület jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonyaira jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajok védelme. A Jászságban emelkedő számban fészkelő parlagi sas párok állományának megőrzése: fészkelésüknek biztosítása mezővédő fasorok, illetve régi tanyahelyek idős facsoportjainak megőrzésével, fejlesztésével, a fészkelőhelyek zavartalanságának biztosításával. A fekete gólya fészkelő- és vonuló állományának megőrzése: idős, őshonos állományú erdők fenntartásával, degradációjuk megelőzésével, a fészkelőhelyek zavartalanságának biztosításával, a táplálkozási lehetőségek javítása a laposokban vízállásos területeken, régi Zagyva és Tarna mederben megmaradt vízfoltok megtartásával. A fekete harkály és balkáni fakopáncs költőállományának oltalma: a természetközeli állapotú erdőállományok fenntartásával, a nemes nyarasok őshonos állományokra történő cseréjével. A Jászság szalakóta állományának megőrzése, állománynövekedésének biztosítása mesterséges odúk kihelyezésével, karbantartásával a nagyobb egybefüggő és maradvány gyepek, illetve idős hazai facsoportok, fasorok megőrzésével, azok felújításának biztosításával. A Jászság kék vércse állományának növelése: mesterséges fészkelő ládák kihelyezésével, a legeltetés szintjének emelésével és a kaszálás térbeli és időbeli szabályzásával, a fészektelepek helyéül szolgáló és az őszi gyülekezőhelyként használt facsoportok megőrzésével, fejlesztésével. A Jászság kerecsensólyom állományának megőrzése, növelése műfészkek kihelyezésével, karbantartásával. A Jászság kis őrgébics állományának megőrzése a mezővédő fasorok, bokros-fás tanyahelyek, facsoportok védelmével. A tövisszúró gébics védelme az erdőszegélyek, fasorok honos cserjeszintjének megőrzésével, honos fajösszetételű cserjeszintek fejlesztésével. A Jászság vízállásos és laposabb területeinek nádasaiban fészkelő barna rétihéja állomány megőrzése, a fészkelő területek be nem szántásával, a vízállásos területek vízszintjeinek megtartásával. továbbá a parlagi pityer állomány megőrzése céljából. A fehér gólya védelme: elsősorban a településeken az áramszolgáltató cégekkel közösen a fészkelés biztonságának növelésével.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Parlagi pityer Anthus campestris 50 - 150 pár B
Parlagi sas Aquila heliaca 10 - 30 egyed B
Parlagi sas Aquila heliaca 6 - 10 pár B
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 5 pár C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 20 - 100 egyed B
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 0 - 3 pár C
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 1 - 4 egyed C
Fehér gólya Ciconia ciconia 2 - 5 pár C
Fehér gólya Ciconia ciconia 50 - 100 egyed C
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 3 pár C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 30 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 20 - 50 egyed C
Szalakóta Coracias garrulus 35 - 55 pár B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 1 - 10 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 1 - 5 pár D
Kerecsensólyom Falco cherrug 4 - 5 pár B
Kerecsensólyom Falco cherrug 2 - 5 egyed B
Kék vércse Falco vespertinus 40 - 75 pár B
Kék vércse Falco vespertinus 700 - 1650 egyed A
Rétisas Haliaeetus albicilla 0 - 1 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 15 egyed C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 5 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 80 - 120 pár C
Kis őrgébics Lanius minor 100 - 150 pár B
Nagy goda Limosa limosa 2 - 7 pár C
Túzok Otis tarda 0 - 1 egyed C
Aranylile Pluvialis apricaria 500 - 1500 egyed B
Piroslábú cankó Tringa totanus 1 - 5 pár C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Jászság. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn10005 Letöltés dátuma: 2022-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.