Felső-Tisza

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Felső-Tisza
Terület kódja
HUHN20001
Kiterjedés (ha)
28 681.89ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva?

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 100 - 500 egyed D
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - D
Sokbordás futrinka Carabus hampei - A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Bánáti csiga Chilostoma banaticum - A
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - D
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 2000 - 8000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 100 - 300 egyed D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis - A
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Balin Aspius aspius - B
Petényi márna Barbus petenyi - B
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Botos kölönte Cottus gobio - C
Ingola Eudontomyzon spp. - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - B
Viza Hucho hucho - A
Vaskos csabak Leuciscus souffia - D
Garda Pelecus cultratus - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - B
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - A
Felpillantó küllő Romanogobio uranoscopus - A
Leánykoncér Rutilus pigus - A
Törpecsík Sabanejewia aurata - A
Német bucó Zingel streber - A
Magyar bucó Zingel zingel - B
Vöröshasú unka Bombina bombina - B
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra 50 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2900 10
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 280 1
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 550 2
6440 ártéri mocsárrétek 2300 8
91F0 keményfás ligeterdők 320 1
3130 törpekákás iszapnövényzet 20
6250 pannon löszsztyeppek 53
6260 pannon homoki gyepek 26
6430 üde-nedves magaskórósok 43
6510 üde magas füvű kaszálórétek 7
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 11
1530 pannon szikesek 9

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Felső-Tisza. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20001 Letöltés dátuma: 2021-10-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.