Hortobágy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Hortobágy
Terület kódja
HUHN20002
Kiterjedés (ha)
105 170.03ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 100000 - 5000000 egyed A
Négylevelű mételyfű Marsilea quadrifolia 500 - 20000 egyed A
Sztyeplepke Catopta thrips 1000 - 5000 egyed A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 2000 egyed C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 10000 - 50000 egyed B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 10000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10000 - 500000 egyed B
Vágó csík Cobitis elongatoides - B
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - D
Réti csík Misgurnus fossilis - B
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - B
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Lápi póc Umbra krameri - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - A
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - B
Mocsári teknős Emys orbicularis - B
Közönséges vidra Lutra lutra 200 - 400 egyed B
Molnárgörény Mustela eversmannii 50 - 300 egyed B
Csíkos szöcskeegér Sicista subtilis - D
Ürge Spermophilus citellus 1500 - 2000 egyed B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3130 törpekákás iszapnövényzet 0,5 0,001
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 5000 5
6250 pannon löszsztyeppek 1050 1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 315 0,3
1530 pannon szikesek 71500 68

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Hortobágy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20002 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.