Tisza-tó

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tisza-tó
Terület kódja
HUHN20003
Kiterjedés (ha)
17 830.37ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva?

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 100 - 300 egyed C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - B
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Garda Pelecus cultratus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 1000 - 10000 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 50 - 100 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 110 - 110 egyed B
Tavi denevér Myotis dasycneme 1000 - 2000 egyed A
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 520 - 520 egyed A


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1700 10
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 8000 45
91F0 keményfás ligeterdők 100 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tisza-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20003 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.