Gúti-erdő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gúti-erdő
Terület kódja
HUHN20032
Kiterjedés (ha)
5 682.98ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 20 - 20 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 1000 - 5000 egyed B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 50 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 65
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 450 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Gúti-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20032 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.