Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő
Terület kódja
HUHN20035
Kiterjedés (ha)
1 433.34ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 50 - 100 egyed C
Magyar kökörcsin Pulsatilla flavescens 1 - 50 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10000 - 50000 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 100000 - 110000 egyed B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 3000 egyed D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 20 - 80 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 290 20
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 40 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20035 Letöltés dátuma: 2022-08-10
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.