Kaszonyi-hegy - Dédai-erdő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kaszonyi-hegy - Dédai-erdő
Terület kódja
HUHN20045
Kiterjedés (ha)
1 326.58ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica - D
Sokbordás futrinka Carabus hampei - A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Štys-tarsza Isophya stysi - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - B
Erdélyi avarszöcske Pholidoptera transsylvanica - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 10 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 15 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 60 5
91F0 keményfás ligeterdők 105 8
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 150 12
6440 ártéri mocsárrétek 350 30
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 10 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kaszonyi-hegy - Dédai-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20045 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.