Gelénes - Beregdaróc

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gelénes - Beregdaróc
Terület kódja
HUHN20046
Kiterjedés (ha)
1 159.49ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva?

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 1000 - 3000 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 2000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - B
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Lápi póc Umbra krameri - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 3000 - 10000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Tavi denevér Myotis dasycneme 11 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6510 üde magas füvű kaszálórétek 55 5
7110 dagadólápok 2 1
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 8 0,04
91F0 keményfás ligeterdők 116 10
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 23
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3
3160 láptavak és hínárnövényzetük 1
6440 ártéri mocsárrétek 175 15
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 23 2
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 230 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Gelénes - Beregdaróc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20046 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.