Vámosatya-Csaroda

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Vámosatya-Csaroda
Terület kódja
HUHN20047
Kiterjedés (ha)
2 008.09ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 1000 - 3000 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - B
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 5000 - 10000 egyed D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Tavi denevér Myotis dasycneme 11 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 40 2
3160 láptavak és hínárnövényzetük 20 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 100 5
91F0 keményfás ligeterdők 500 25
3130 törpekákás iszapnövényzet 0,04 0,002
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 20 1
6440 ártéri mocsárrétek 400 20
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 700 35

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Vámosatya-Csaroda. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20047 Letöltés dátuma: 2021-10-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.