Tarpa-Tákos

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tarpa-Tákos
Terület kódja
HUHN20048
Kiterjedés (ha)
6 351.29ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva?

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 500 - 1000 egyed D
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica - C
Sokbordás futrinka Carabus hampei - B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 1000 - 3000 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 100000 - 110000 egyed B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 10000 - 50000 egyed C
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - B
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 300000 - 300000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 150 - 200 egyed B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6510 üde magas füvű kaszálórétek 200 5
91F0 keményfás ligeterdők 635 10
3130 törpekákás iszapnövényzet 0,06 0,001
6440 ártéri mocsárrétek 1000 15
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 950 15

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tarpa-Tákos. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20048 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.