Lónya-Tiszaszalka

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Lónya-Tiszaszalka
Terület kódja
HUHN20049
Kiterjedés (ha)
4 135.02ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 3000 - 5000 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 3000 - 10000 egyed C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 2000 - 2300 egyed C
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - B
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Lápi póc Umbra krameri - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 30000 - 60000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 200 - 1000 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 30 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 85 2
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 40 1
3160 láptavak és hínárnövényzetük 40 1
6440 ártéri mocsárrétek 1000 25
91F0 keményfás ligeterdők 415 10
1530 pannon szikesek 2,6
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 830 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Lónya-Tiszaszalka. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20049 Letöltés dátuma: 2022-08-10
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.