Csaholc - Garbolc

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Csaholc - Garbolc
Terület kódja
HUHN20054
Kiterjedés (ha)
4 054.45ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 5000 egyed C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 3000 - 5000 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 1000 - 2000 egyed C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 3000 - 10000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 500 - 1000 egyed C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 20 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 65 2
6440 ártéri mocsárrétek 1000 5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 200 25
91F0 keményfás ligeterdők 400 10
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 325 8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Csaholc - Garbolc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20054 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.