Rozsály - Csengersima

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Rozsály - Csengersima
Terület kódja
HUHN20055
Kiterjedés (ha)
984.63ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva?

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 3000 - 5000 egyed C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 100 - 500 egyed C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 3000 egyed C
Vágó csík Cobitis elongatoides - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Lápi póc Umbra krameri - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 200 - 800 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 20 egyed D
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 150 15
91F0 keményfás ligeterdők 50 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 50 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Rozsály - Csengersima. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20055 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.