Tiszakürt-tiszainokai gyepek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tiszakürt-tiszainokai gyepek
Terület kódja
HUHN20158
Kiterjedés (ha)
471.91ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva?

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 20
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 0,5
6430 üde-nedves magaskórósok 0,5
6440 ártéri mocsárrétek 15
1530 pannon szikesek 330 70
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1
6250 pannon löszsztyeppek 45 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Tiszakürt-tiszainokai gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20158 Letöltés dátuma: 2022-08-10
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.