Kígyósi-puszta

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kígyósi-puszta
Terület kódja
HUKM10001
Kiterjedés (ha)
8 771.93ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A vizenyősebb északi rész a vonuló és költő vízimadárpopulációk szempontjából fontos, a szárazabb részek pedig a tipikus pusztai-erdőspusztai fajoknak nyújtanak otthont. A terület jellegzetes növénytakaróját a szántók által övezett szikes gyepek és erdőfoltok adják. A táj karakterisztikus arculatát a húsznál is több sírdomb formálja.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok: Bölömbika (Botaurus stellaris), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Böjti réce (Anas querquedula), Kígyászölyv (Circaetus gallicus), Kék vércse (Falco vespertinus), Daru (Grus grus), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Nagy goda (Limosa limosa), Kis póling (Numenius phaeopus), Piroslábú cankó (Tringa totanus), Réti fülesbagoly (Asio flammeus), Szalakóta (Coracias garrulus), Kis őrgébics (Lanius minor). 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok: Az érintett érdekcsoportokkal, elsősorban földhasználókkal, erdőgazdálkodókkal, vízügyi kezelőkkel és vadgazdálkodókkal a célkitűzések megismertetése, a célkitűzések megvalósításához szükséges feladatok és felelősségük tudatosítása, tevékenységük hatékony pénzügyi támogatása. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés, illetve alullegeltetés elkerülése érdekében. Az inváziós növényfajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak területi arányának növelése, különös tekintettel a területek koherenciájának növelésére, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek visszagyepesítésével. A vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A mezei élettérhez kötődő közösségi jelentőségű fajok és a közösségi jelentőségű ragadozómadárfajok zsákmányállatainak állományának fenntartása érdekében az extenzív szántóföldi termesztéstechnológia támogatása az arra alkalmas területeken. Természetközeli erdőkezelési eljárások alkalmazása. Az erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztályszerkezet kialakítása és fenntartása. Pusztai környezetben facsoportok telepítésének támogatása a terület táji adottságaival összhangban. A terület jelölő madárfajainak és ezek élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A kialakított vízivadvédelmi területen a vízivadvadászat tilalmának fenntartása. A zavarásra érzékeny prioritásfajok esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű zavaró hatások megelőzése és mérséklése. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kanalas réce Anas clypeata 50 - 100 egyed D
Kanalas réce Anas clypeata 1 - 2 pár D
Csörgő réce Anas crecca 400 - 1500 egyed C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 30 - 30 pár C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 1 - 20000 egyed C
Böjti réce Anas querquedula 1 - 200 egyed C
Böjti réce Anas querquedula 25 - 30 pár B
Kendermagos réce Anas strepera 2 - 3 pár D
Nagy lilik Anser albifrons 1 - 6500 egyed C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 4 egyed C
Békászó sas Aquila pomarina - D
Vörös gém Ardea purpurea 1 - 5 pár C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 5 pár C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 50 egyed A
Cigányréce Aythya nyroca 4 - 15 egyed C
Cigányréce Aythya nyroca 0 - 10 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris - C
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 1 - 50 pár C
Kormos szerkő Chlidonias niger 1 - 5 pár C
Fehér gólya Ciconia ciconia 30 - 90 egyed C
Fekete gólya Ciconia nigra 20 - 56 egyed C
Kígyászölyv Circaetus gallicus 5 - 10 egyed B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 20 - 25 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus - B
Hamvas rétihéja Circus pygargus - C
Kék galamb Columba oenas 400 - 1000 egyed C
Szalakóta Coracias garrulus 15 - 25 pár B
Haris Crex crex - D
Nagy kócsag Egretta alba - D
Kék vércse Falco vespertinus 5 - 10 pár C
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 140 egyed B
Daru Grus grus 1000 - 1500 egyed C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 75 pár B
Tövisszúró gébics Lanius collurio 15 - 25 pár C
Kis őrgébics Lanius minor 10 - 15 pár C
Nagy goda Limosa limosa 1 - 1500 egyed B
Nagy goda Limosa limosa 20 - 40 pár B
Nagy póling Numenius arquata - D
Kis póling Numenius phaeopus 1 - 600 egyed B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 0 - 30 pár C
Aranylile Pluvialis apricaria 1 - 1300 egyed B
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 0 - 30 pár C
Guvat Rallus aquaticus - C
Küszvágó csér Sterna hirundo - D
Réti cankó Tringa glareola - B
Piroslábú cankó Tringa totanus 10 - 20 pár C
Piroslábú cankó Tringa totanus 100 - 150 egyed B


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kígyósi-puszta. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm10001 Letöltés dátuma: 2021-08-06
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.