Dévaványai-sík

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Dévaványai-sík
Terület kódja
HUKM10003
Kiterjedés (ha)
25 214.04ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A világviszonylatban is veszélyeztetett túzok jellegzetes élőhelye. Itt található a magyarországi állomány egy harmada. A terület a vonuló és költő vízimadárállományok szempontjából is kiemelt jelentőségű. Mozaikos jellegű táj, gyenge termőhelyi adottságú szántókkal, kiterjedt szűraz és nedves gyepekkel, erdőfoltokkal, csatornákkal és jelentős folyóvizekkel.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Bölömbika (Botaurus stellaris), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Vörös gém (Ardea purpurea), Fekete gólya (Ciconia nigra), Nagy lilik (Anser albifrons), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Hamvas rétihéja (Circus pygargus), Parlagi sas (Aquila heliaca), Kék vércse (Falco vespertinus), Kerecsensólyom (Falco cherrug), Túzok (Otis tarda), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Ugartyúk (Burhinus oedicnemus), Sárszalonka (Gallinago gallinago), Nagy goda (Limosa limosa), Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), Réti fülesbagoly (Asio flammeus), Szalakóta (Coracias garrulus). 

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok: Az érintett érdekcsoportokkal, elsősorban földhasználókkal, erdőgazdálkodókkal, vízügyi kezelőkkel és vadgazdálkodókkal a célkitűzések megismertetése, a célkitűzések megvalósításához szükséges feladatok és felelősségük tudatosítása, tevékenységük hatékony pénzügyi támogatása. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a pannon szikes sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés, illetve alullegeltetés elkerülése érdekében. Az inváziós növényfajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a pannon szikes sztyeppek és mocsarak területi arányának növelése, különös tekintettel a területek koherenciájának növelésére, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek visszagyepesítésével. A vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A túzok védelme szempontjából jelentős szántóterületeken a megfelelő kultúraszerkezet biztosítása elsősorban a szálas pillangós takarmánynövények és az ugarterületek arányának növelésével, az őszi káposztarepce megfelelő mértékű területi kiterjedésének biztosításával, elsősorban az MTÉT célprogramok fenntartásán keresztül. A mezőgazdasági munkák révén veszélyeztetett túzok fészekaljak számának csökkentése. A veszélyeztető tényezők korlátozása elsősorban az MTÉT célprogram fenntartásán keresztül. Természetközeli erdőkezelési eljárások alkalmazása. Az erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztályszerkezet kialakítása és fenntartása. Az erdőtelepítési program összehangolása a közösségi jelentőségő fajok, különös tekintettel a túzok védelme szempontjából jelentős területek megőrzése érdekében. A meglévő facsoportok, erdősávok fenntartása, természetességük őshonos fafajokkal történő javítása. A terület jelölő madárfajainak és ezek élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A kialakított vízivadvédelmi területen a vízivadvadászat tilalmának fenntartása. A zavarásra érzékeny prioritásfajok esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű zavaró hatások megelőzése és mérséklése. A középfeszültségű elektromos vezetékhálózat madárbaráttá tétele a prioritásként meghatározott szakaszokon. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Jégmadár Alcedo atthis - D
Kanalas réce Anas clypeata - D
Csörgő réce Anas crecca - D
Böjti réce Anas querquedula - D
Böjti réce Anas querquedula - D
Nagy lilik Anser albifrons 1 - 5000 egyed C
Nyári lúd Anser anser 5 - 10 pár C
Szirti sas Aquila chrysaetos - D
Parlagi sas Aquila heliaca 10 - 70 egyed C
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 4 pár C
Békászó sas Aquila pomarina - D
Vörös gém Ardea purpurea 10 - 20 pár C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 50 egyed B
Réti fülesbagoly Asio flammeus 5 - 8 pár C
Barátréce Aythya ferina - D
Cigányréce Aythya nyroca 2 - 3 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris - C
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 0 - 5 pár C
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 0 - 120 pár C
Kormos szerkő Chlidonias niger - C
Kormos szerkő Chlidonias niger 1 - 35 pár C
Fekete gólya Ciconia nigra 11 - 50 egyed C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 25 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus - B
Hamvas rétihéja Circus pygargus - C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 3 - 5 pár C
Kék galamb Columba oenas 300 - 700 egyed B
Szalakóta Coracias garrulus 9 - 14 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 50 - 100 pár C
Kis kócsag Egretta garzetta 10 - 20 pár C
Kerecsensólyom Falco cherrug 3 - 8 pár B
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 2000 egyed A
Kék vércse Falco vespertinus 5 - 10 pár C
Daru Grus grus 500 - 4000 egyed B
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 40 egyed B
Gólyatöcs Himantopus himantopus 0 - 5 pár C
Törpegém Ixobrychus minutus - D
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Kis őrgébics Lanius minor - D
Nagy goda Limosa limosa 3500 - 3500 egyed A
Nagy goda Limosa limosa 20 - 40 pár B
Kékbegy Luscinia svecica - D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 60 - 120 pár B
Túzok Otis tarda 400 - 450 egyed A
Pajzsoscankó Philomachus pugnax - D
Kanalasgém Platalea leucorodia 2 - 8 pár C
Aranylile Pluvialis apricaria - B
Gulipán Recurvirostra avosetta 10 - 15 pár C
Gulipán Recurvirostra avosetta 30 - 30 egyed C
Réti cankó Tringa glareola - C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Dévaványai-sík. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm10003 Letöltés dátuma: 2023-06-03
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.