Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták
Terület kódja
HUKM10004
Kiterjedés (ha)
21 832.54ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A területnek kiemelkedő jelentősége van a vonulási időszakban, amikor darvak és partimadarak ezrei gyűlnek itt össze, hogy megpihenjenek. Éjszaka a tavon alszanak, nappal pedig a környező szántókon szóródnak szét táplálkot keresve. A terület déli része közvetlen kapcsolatban van a tavakkal. A déli gyepterületek  fontos túzokélőhelyek is. A területet nagy kiterjedésű gyepek, mocsarak és szántók borítják. A a terület északi részén található Kardoskúti Fehértó nemzetközi jelentőségű (Ramsari) vizes élőhely. A tó az Ős-Maros egykori medrében alakult ki, jellemzően csak kora tavasszal és késő ősszel telik meg vízzel.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Bölömbika (Botaurus stellaris), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Vörös gém (Ardea purpurea), Fekete gólya (Ciconia nigra), Böjti réce (Anas querquedula), Kanalas réce (Anas clypeata), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Kék vércse (Falco vespertinus), Daru (Grus grus), Túzok (Otis tarda), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Pajzsoscankó (Philomachus pugnax), Nagy goda (Limosa limosa), Kis póling (Numenius phaeopus), Nagy póling (Numenius arquata), Piroslábú cankó (Tringa totanus), Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), Réti fülesbagoly (Asio flammeus), Szalakóta (Coracias garrulus). 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok: Az érintett érdekcsoportokkal, elsősorban földhasználókkal, erdőgazdálkodókkal, vízügyi kezelőkkel és vadgazdálkodókkal a célkitűzések megismertetése, a célkitűzések megvalósításához szükséges feladatok és felelősségük tudatosítása, tevékenységük hatékony pénzügyi támogatása. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés, illetve alullegeltetés elkerülése érdekében. Az inváziós növényfajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak területi arányának növelése, különös tekintettel a területek koherenciájának növelésére, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek visszagyepesítésével. A szikes tavak esetében szántóföldi művelés alól mentes puffersávok kijelölése a negatív hatások, így a vegyszerbemosódás mérséklése érdekében, a puffersávok visszagyepesítése. A vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A túzok védelme szempontjából jelentős szántóterületeken a megfelelő kultúraszerkezet biztosítása elsősorban a szálas pillangós takarmánynövények és az ugarterületek arányának növelésével, az őszi káposztarepce megfelelő mértékű területi kiterjedésének biztosításával, elsősorban az MTÉT célprogramok fenntartásán keresztül. A mezőgazdasági munkák révén veszélyeztetett túzok fészekaljak számának csökkentése. A veszélyeztető tényezők korlátozása elsősorban az MTÉT célprogram fenntartásán keresztül. A meglévő facsoportok, erdősávok fenntartása, természetességük őshonos fafajokkal történő javítása. Az erdőtelepítési program összehangolása a közösségi jelentőségő fajok, különös tekintettel a túzok védelme szempontjából jelentős területek megőrzése érdekében. Pusztai környezetben facsoportok telepítésének támogatása a terület táji adottságaival összhangban. A terület jelölő madárfajainak és ezek élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A kialakított vízivadvédelmi területen a vízivadvadászat tilalmának fenntartása. A zavarásra érzékeny prioritásfajok esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű zavaró hatások megelőzése és mérséklése. A középfeszültségű elektromos vezetékhálózat madárbaráttá tétele a prioritásként meghatározott szakaszokon. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kanalas réce Anas clypeata 1 - 1500 egyed B
Csörgő réce Anas crecca 1 - 15000 egyed B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 1 - 10000 egyed C
Böjti réce Anas querquedula 20 - 20 pár C
Böjti réce Anas querquedula 1 - 200 egyed B
Nagy lilik Anser albifrons 1 - 12000 egyed C
Nyári lúd Anser anser 200 - 400 egyed C
Békászó sas Aquila pomarina - D
Vörös gém Ardea purpurea - C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 10 pár C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 150 egyed B
Cigányréce Aythya nyroca - D
Bölömbika Botaurus stellaris - C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 1 - 30 egyed C
Pusztai ölyv Buteo rufinus - D
Széki lile Charadrius alexandrinus 2 - 7 pár A
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 0 - 500 pár B
Fehér gólya Ciconia ciconia 200 - 200 egyed C
Fehér gólya Ciconia ciconia 1 - 5 pár C
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 60 egyed C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 25 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus - C
Kék galamb Columba oenas - B
Szalakóta Coracias garrulus 1 - 50 pár B
Nagy kócsag Egretta alba 1 - 320 pár B
Kis kócsag Egretta garzetta 1 - 30 pár C
Vándorsólyom Falco peregrinus - D
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 210 pár A
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 850 egyed A
Daru Grus grus 10000 - 20000 egyed A
Rétisas Haliaeetus albicilla 0 - 5 egyed C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 110 pár B
Törpegém Ixobrychus minutus - D
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Kis őrgébics Lanius minor - D
Nagy goda Limosa limosa 80 - 80 pár A
Nagy goda Limosa limosa 3000 - 4000 egyed A
Nagy póling Numenius arquata 180 - 200 egyed C
Kis póling Numenius phaeopus 3000 - 5000 egyed A
Bakcsó Nycticorax nycticorax 300 - 350 pár A
Túzok Otis tarda 30 - 30 egyed B
Pajzsoscankó Philomachus pugnax - C
Aranylile Pluvialis apricaria 1000 - 10000 egyed A
Gulipán Recurvirostra avosetta 1 - 10 pár B
Réti cankó Tringa glareola - A
Piroslábú cankó Tringa totanus 1 - 80 pár B


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm10004 Letöltés dátuma: 2023-03-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.