Maros

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Maros
Terület kódja
HUKM20008
Kiterjedés (ha)
5 964.59ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Bánáti csiga Chilostoma banaticum - B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tarsza Isophya costata - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - B
Vágó csík Cobitis elongatoides - D
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - B
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Garda Pelecus cultratus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - B
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Német bucó Zingel streber - C
Magyar bucó Zingel zingel - B
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - B
Tavi denevér Myotis dasycneme - B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3130 törpekákás iszapnövényzet 0,6 0,01
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 894,69 15
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 298,23 5
6440 ártéri mocsárrétek 298,23 5
91F0 keményfás ligeterdők 5,96 0,1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Maros. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20008 Letöltés dátuma: 2023-06-09
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.