Gyula-szabadkígyósi gyepek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gyula-szabadkígyósi gyepek
Terület kódja
HUKM20010
Kiterjedés (ha)
10 633.92ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Dobozi pikkelyescsiga Kovacsia kovacsi - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Réti csík Misgurnus fossilis - B
Vöröshasú unka Bombina bombina - B
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - B
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 1 - 400 egyed B
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 6 - 6 egyed D
Ürge Spermophilus citellus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 212,68 2
1530 pannon szikesek 9038,83 85

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Gyula-szabadkígyósi gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20010 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.