Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös
Terület kódja
HUKM20012
Kiterjedés (ha)
1 979.86ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Bánáti csiga Chilostoma banaticum - B
Štys-tarsza Isophya stysi - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - B
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Garda Pelecus cultratus - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - B
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - B
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - D
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Lápi póc Umbra krameri - D
Magyar bucó Zingel zingel - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - B
Tavi denevér Myotis dasycneme - B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 375,88 18,9
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 24,89 1,25
6440 ártéri mocsárrétek 88,15 4,4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20012 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.