Hármas-Körös

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Hármas-Körös
Terület kódja
HUKM20017
Kiterjedés (ha)
7 818.24ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - B
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Garda Pelecus cultratus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - B
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - B
Közönséges vidra Lutra lutra - B
Tavi denevér Myotis dasycneme - B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 781,82 10
3130 törpekákás iszapnövényzet 7,82 0,1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 547,28 7
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 234,55 3
6440 ártéri mocsárrétek 1563,65 20
1530 pannon szikesek 78,18 1
6250 pannon löszsztyeppek 78,18 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Hármas-Körös. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20017 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.