Dél-Bihari szikesek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Dél-Bihari szikesek
Terület kódja
HUKM20019
Kiterjedés (ha)
6 521.54ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - C
Négylevelű mételyfű Marsilea quadrifolia - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Bánáti csiga Chilostoma banaticum - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - B
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - B
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - D
Ürge Spermophilus citellus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 130,43 2
6440 ártéri mocsárrétek 326,08 5
91F0 keményfás ligeterdők 195,65 3
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 130,43 2
1530 pannon szikesek 3260,77 50
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 130,43 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Dél-Bihari szikesek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20019 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.