Peszéri-erdő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Peszéri-erdő
Terület kódja
HUKN20002
Kiterjedés (ha)
1 628.46ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 10000 - 10000 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 2000 - 2000 egyed C
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis 100 - 500 egyed B
Magyar ősziaraszoló Chondrosoma fiduciarium - B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 500 - 2000 egyed C
Díszes tarkalepke Euphydryas maturna 500 - 3000 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50 - 1000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 300 - 1200 egyed C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 20 - 100 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 10 - 50 egyed C
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Közönséges denevér Myotis myotis - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 90 5,5
91F0 keményfás ligeterdők 82 5
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 2 0,1
6410 kékperjés láprétek 98 6
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 80 5
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 122 7,5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Peszéri-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20002 Letöltés dátuma: 2023-03-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.