Felső-kiskunsági turjánvidék

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Felső-kiskunsági turjánvidék
Terület kódja
HUKN20003
Kiterjedés (ha)
14 436.47ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5100000 - 5100000 egyed B
Homoki kikerics Colchicum arenarium 1500000 - 1500000 egyed A
Mocsári kardvirág Gladiolus palustris 1700 - 1700 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 200000 - 240000 egyed A
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - B
Magyar futrinka Carabus hungaricus 5000 - 20000 egyed B
Magyar ősziaraszoló Chondrosoma fiduciarium - D
Ezüstsávos szénalepke Coenonympha oedippus 2000 - 2500 egyed A
Ezüstsávos szénalepke Coenonympha oedippus 500 - 2000 egyed A
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 500 - 2000 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata 50000 - 500000 egyed B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 20000 egyed B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 5000 - 30000 egyed B
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 10000 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Lápi póc Umbra krameri 2000 - 2200 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 10000 - 100000 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Rákosi vipera Vipera ursinii rakosiensis 150 - 250 egyed A
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 10 - 20 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 20 egyed D
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 20 - 200 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Ürge Spermophilus citellus 2000 - 10000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 144 1
3160 láptavak és hínárnövényzetük 14 0,1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 4 0,03
6260 pannon homoki gyepek 1833 12,7
6410 kékperjés láprétek 1689 11,7
6440 ártéri mocsárrétek 794 5,5
7210 télisásosok 23 0,14
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 22 0,14
91F0 keményfás ligeterdők 40 0,28
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 7 0,05
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 29 0,2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Felső-kiskunsági turjánvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20003 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.