Déli-Homokhátság

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Déli-Homokhátság
Terület kódja
HUKN20008
Kiterjedés (ha)
2 385.97ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 900000 - 900000 egyed C
Homoki kikerics Colchicum arenarium 250000 - 250000 egyed B
Tartós szegfű Dianthus diutinus 300 - 300 egyed C
Mocsári kardvirág Gladiolus palustris 80000 - 80000 egyed A
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 5500 - 5500 egyed C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Magyar ősziaraszoló Chondrosoma fiduciarium - A
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra 8 - 12 egyed C
Molnárgörény Mustela eversmannii - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 334 14
6410 kékperjés láprétek 119 5
6440 ártéri mocsárrétek 167 7
91F0 keményfás ligeterdők 23 1
1530 pannon szikesek 406 17
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 10 0,5
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 24 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Déli-Homokhátság. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20008 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.