Fülöpszállás - Soltszentimre - csengődi lápok

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Fülöpszállás - Soltszentimre - csengődi lápok
Terület kódja
HUKN20013
Kiterjedés (ha)
3 122.99ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • intenzív, vagy intenzívebb kaszálás
  • egyéves vagy évelő lágyszárú növénytermesztés
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte
  • emberi hatásra változó vízáramlási viszonyok
  • hordalékkotrás
  • élőhelyi összeköttetések (konnektivitás) csökkenése emberi hatásra
  • abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1000000 - 1100000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 200 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Réti csík Misgurnus fossilis 251 - 500 egyed C
Lápi póc Umbra krameri 251 - 500 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 125 4
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 12 0,4
6410 kékperjés láprétek 500 16
6440 ártéri mocsárrétek 343 11
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 22 0,7
6260 pannon homoki gyepek 375 12

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Fülöpszállás - Soltszentimre - csengődi lápok. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20013 Letöltés dátuma: 2021-09-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.