Ágasegyháza - orgoványi rétek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ágasegyháza - orgoványi rétek
Terület kódja
HUKN20015
Kiterjedés (ha)
4 321.14ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 400000 - 400000 egyed C
Homoki kikerics Colchicum arenarium - D
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 2000 - 2000 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 500 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 10000 egyed C
Lápi póc Umbra krameri - egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Ürge Spermophilus citellus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 120 2
6440 ártéri mocsárrétek 691 16
7210 télisásosok 5
6260 pannon homoki gyepek 302 7
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 302 7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Ágasegyháza - orgoványi rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20015 Letöltés dátuma: 2021-12-05
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.