Tiszaalpár-bokrosi ártéri öblözet

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tiszaalpár-bokrosi ártéri öblözet
Terület kódja
HUKN20028
Kiterjedés (ha)
3 288.33ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Homoki kikerics Colchicum arenarium 200 - 400 egyed C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Réti csík Misgurnus fossilis 10000 - 11000 egyed C
Lápi póc Umbra krameri - egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 251 - 500 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 20 - 50 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 15 - 25 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 10 - 40 egyed C
Tavi denevér Myotis dasycneme 101 - 250 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 250 5
3130 törpekákás iszapnövényzet 1 0,02
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 132 4
6440 ártéri mocsárrétek 120 2,5
91F0 keményfás ligeterdők 50 1,5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tiszaalpár-bokrosi ártéri öblözet. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20028 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.