Dél-Őrjeg

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Dél-Őrjeg
Terület kódja
HUKN20032
Kiterjedés (ha)
4 585.08ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kúszó zeller Apium repens 50 - 150 egyed C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1001 - 10000 egyed C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Vágó csík Cobitis elongatoides 251 - 500 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 5000 - 5500 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 251 - 500 egyed C
Lápi póc Umbra krameri 10000 - 11000 egyed B
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 1000 - 1500 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 25 - 30 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 275 6
3160 láptavak és hínárnövényzetük 46 1
6250 pannon löszsztyeppek 8 0,3
91F0 keményfás ligeterdők 80 3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 92 2
6410 kékperjés láprétek 180 1
6440 ártéri mocsárrétek 800 17

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Dél-Őrjeg. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20032 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.