Izsáki Kolon-tó

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Izsáki Kolon-tó
Terület kódja
HUKN30003
Kiterjedés (ha)
3 581.79ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5000 - 50000 egyed C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - B
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Magyar tarsza Isophya costata - B
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - A
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 900 - 1000 egyed C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Réti csík Misgurnus fossilis - B
Lápi póc Umbra krameri 10000 - 50000 egyed A
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 500 egyed C
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 300 - 400 pár A
Jégmadár Alcedo atthis 4 - 5 egyed D
Nyári lúd Anser anser 30 - 40 pár C
Parlagi pityer Anthus campestris 4 - 6 pár D
Vörös gém Ardea purpurea 15 - 20 pár C
Üstökösgém Ardeola ralloides 25 - 30 pár B
Cigányréce Aythya nyroca 10 - 12 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris 10 - 12 pár C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 20 - 30 pár C
Fehér gólya Ciconia ciconia 20 - 25 pár C
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 2 pár C
Kígyászölyv Circaetus gallicus 0 - 1 pár D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 15 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 20 - 30 egyed C
Szalakóta Coracias garrulus 5 - 8 pár C
Haris Crex crex 0 - 10 egyed C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 2 - 5 pár D
Fekete harkály Dryocopus martius 4 - 5 pár D
Nagy kócsag Egretta alba 70 - 90 pár C
Kis kócsag Egretta garzetta 20 - 30 pár B
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 - 2 egyed C
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 2 pár D
Sárszalonka Gallinago gallinago 5 - 10 pár C
Sárszalonka Gallinago gallinago 40 - 50 egyed C
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 pár C
Törpegém Ixobrychus minutus 15 - 20 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 20 - 30 pár C
Kis őrgébics Lanius minor 5 - 8 pár D
Erdei pacsirta Lullula arborea 8 - 10 pár C
Kékbegy Luscinia svecica 10 - 15 pár C
Nagy póling Numenius arquata 3 - 3 pár C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 60 - 80 pár B
Túzok Otis tarda 5 - 10 egyed C
Barkós cinege Panurus biarmicus 40 - 50 pár C
Darázsölyv Pernis apivorus 1 - 1 pár D
Kanalasgém Platalea leucorodia 30 - 40 pár B
Kis vízicsibe Porzana parva 20 - 25 pár C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 5 - 10 pár C
Guvat Rallus aquaticus - C
Guvat Rallus aquaticus 80 - 100 pár C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 5 - 8 pár D
Réti cankó Tringa glareola 30 - 50 egyed C
Piroslábú cankó Tringa totanus 5 - 10 pár C
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 15 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 70 2
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 251 7
3160 láptavak és hínárnövényzetük 36 1
6410 kékperjés láprétek 36 1
6440 ártéri mocsárrétek 716 20
7210 télisásosok 20 0,5
91F0 keményfás ligeterdők 72 2
6260 pannon homoki gyepek 251 7
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 35 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Izsáki Kolon-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn30003 Letöltés dátuma: 2022-08-10
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.