Ablánc patak völgye

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ablánc patak völgye
Terület kódja
HUON20003
Kiterjedés (ha)
1 465.45ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Réti csík Misgurnus fossilis 1 - 50 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina 50 - 100 egyed D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 50 - 100 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 100 - 100 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 105,51 7,2
6440 ártéri mocsárrétek 1,49 0,1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 44,97 3,3
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 3,97 0,3
9130 szubmontán és montán bükkösök 3,56 0,3
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 0,78 0,05
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 479,36 35

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Ablánc patak völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20003 Letöltés dátuma: 2021-12-05
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.