Pinka

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Pinka
Terület kódja
HUON20006
Kiterjedés (ha)
486.09ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
véleményezés alatt (2013)

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Ingola Eudontomyzon spp. 100 - 500 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1001 - 10000 egyed C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus 100 - 500 egyed C
Német bucó Zingel streber 500 - 1000 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 500 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 50 - 50 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 1 - 10 egyed D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 10 - 50 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 19 2,3
6430 üde-nedves magaskórósok 7 5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 55,55 14,4
6190 pannon sziklagyepek 0,79 0,16
6440 ártéri mocsárrétek 99,57 19
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 88 21,5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 2,49 0,2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Pinka. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20006 Letöltés dátuma: 2023-03-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.