Őrség

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Őrség
Terület kódja
HUON20018
Kiterjedés (ha)
44 165.39ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica 5000 - 10000 egyed A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Narancsszínű kéneslepke Colias myrmidone - D
Ritka hegyiszitakötő Cordulegaster heros - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia 500 - 1000 egyed B
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 10 - 50 egyed C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - B
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - A
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - B
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Balin Aspius aspius 1001 - 5000 egyed B
Ingola Eudontomyzon spp. 500 - 1000 egyed B
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 100 - 500 egyed B
Réti csík Misgurnus fossilis 100 - 500 egyed C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus 500 - 1000 egyed B
Homoki küllő Romanogobio kesslerii 1000 - 1100 egyed B
Törpecsík Sabanejewia aurata 500 - 700 egyed B
Német bucó Zingel streber 500 - 1000 egyed B
Magyar bucó Zingel zingel 500 - 700 egyed B
Vöröshasú unka Bombina bombina 500 - 1000 egyed C
Sárgahasú unka Bombina variegata 5000 - 10000 egyed A
Alpesi tarajosgőte Triturus carnifex 5000 - 10000 egyed A
Mocsári teknős Emys orbicularis 1 - 10 egyed D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 501 - 1000 egyed C
Eurázsiai hód Castor fiber 10 - 50 egyed D
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 50 egyed D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 501 - 1000 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 1001 - 5000 egyed B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0,61 0,003
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1041,88 2
3160 láptavak és hínárnövényzetük 4 0,1
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 1 2
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 10 2
4030 csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek 0,7 10
6230 szőrfűgyepek 0,1 20
6430 üde-nedves magaskórósok 23,12
6440 ártéri mocsárrétek 175,76 2
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 524,45 5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 13,13
9130 szubmontán és montán bükkösök 5018,91 10
3130 törpekákás iszapnövényzet 1,7 0,02
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 21,5 2
6410 kékperjés láprétek 179,72 5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 473,93 25
91F0 keményfás ligeterdők 15,35
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 5351,59 2
91M0 pannon cseres-tölgyesek 43,99

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Őrség. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20018 Letöltés dátuma: 2022-08-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.