Ajánlások a Natura 2000 területhálózat érdekében

XIV. Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozójának ajánlása a Natura 2000 területhálózat létrehozása és megőrzése érdekében, amelyben felhívják a Kormány, a kormányzati szervek és a társadalom figyelmét Magyarország Natura 2000 területekkel kapcsolatos kötelezettségekből adódó feladataira és felelősségére.

A környezet- és természetvédő szervezetek felhívják a figyelmet arra, hogy a hazai természetvédelmi szabályozási és gyakorlati eredmények megőrzése mellett a 92/43/EEC és a 79/409/EEC irányelvek érvényesítésének folyamatát is figyelemmel kísérik és amennyiben szükségesnek ítélik az EU illetékes Bizottságához fordulnak, illetve a nemzeti, szükség esetén az Európai Bíróság előtt érvényesítik a természetvédelmi érdekeket.

Natura 2000 hálózat kijelölése kizárólag tudományos és természetvédelmi megfontolások alapján történjen. A Natura 2000 státuszra javasolt területek listáját május elsejéig kell a kormányzatnak benyújtania az Európai Bizottsághoz. Amennyiben gazdasági, politikai vagy egyéb érdekek miatt szakmailag nem indokolható módon kimaradnak egyes területek a listáról, t minden törvényes eszközt fel fogunk használni a területlista hiányosságainak pótlása érdekében. Ezért felhívjuk az egyeztetésben részt vevő kormányzati szervek figyelmét arra, hogy egyes területek nem szakmai alapokon történő eltávolítása a listáról nem csak a természetvédelem érdekeit sérti, hanem az Európai Bizottság elmarasztalását és ezáltal presztízsveszteséget is von maga után. Ez egyben felesleges többletköltségeket is ró az országra, mivel a civil kezdeményezésre utólag a Natura 2000 listára fel- ill. visszaveendő területek megőrzésének, esetleges helyreállításának költségeihez az irányelvek alapján biztosított uniós társfinanszírozás nem használható fel.

A kijelölt területek hatóságait, lakosságát széleskörűen tájékoztatni kell a kijelöléssel járó lehetőségekről, előnyökről, kötelezettségekről. A tájékoztatás folyamatában meg kell teremteni a civil és a közigazgatási szervezetek együttműködési kereteit.

El kell kerülni minden potenciális Natura 2000 terület épségét veszélyeztető terv, program, illetve projekt megvalósítását. A 92/43/EEC irányelv 6. Cikke szerinti vizsgálatok és lehetséges megelőző, biztosító, kárpótló intézkedések kereteit ki kell alakítani.

2004. május 1. előtt pótolni kell a meglévő jogi keretek végrehajtását elősegítő jogszabályi hiányosságokat. Ki kell hirdetni többek között az ökológiai hálózatra vonatkozó részletes szabályait, a Natura 2000 területekre vonatkozó szabályokat, a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozások szabályait, illetve a Natura 2000 területek listáját (a különleges madárvédelmi területeket és a különleges természet-megőrzési területeknek jelölt területeket).

Meg kell teremteni a Natura 2000 területek fenntartásának, kezelésének, felügyeletének, monitoringjának, értékelésének, az esetleg szükséges beavatkozásnak intézményi hátterét és ezek megvalósítására külön forrásokat biztosítson. Felhívjuk a kormány figyelmét, hogy az uniós kötelezettségek teljesítése semmiképpen ne történjen a hagyományos nemzeti természetvédelmi célkitűzések megvalósításának kárára.

A Natura 2000 területek hálózata és a Nemzeti Ökológiai Hálózat egy egységes, összefüggő, koherens rendszert kell hogy alkosson. Mindkét hálózat megőrzése, illetve fejlesztése érdekében biztosítani kell a lehetséges EU források felhasználásának garanciáit.

El kell készíteni a kijelölt területek a hazai viszonyokkal mindenben harmonizáló, a hazai és a nemzetközi gyakorlat elemeit ötvöző természetvédelmi célú kezelési tervét.

Ki kell alakítani társadalmi szervezetek részvételi lehetőségeit a Natura 2000 hálózat területeinek védelmi, fenntartási, monitoring, kezelési, bemutatási tevékenységben. Számukra a kormányzati feladatátvállalás mértékével arányosan állami források biztosítása szükséges.

Összeállította: Natura 2000 Munkacsoport
Elfogadva: Debrecen, 2004. március 28.

Kapcsolódó hírek

Birdo – Az év madárfotósa címen fotópályázat indult. Magánszemélyek kezdeményezésére új fotópályázat indult Birdo – Az év madárfotósa néven. Idén elsősorban a hazai madárfotósokat kívánják megszólítani, de szívesen fogadnak külföldről is résztvevőket. Nevezési díj nincs, a pályázat mindenki számára nyitott.

Ti döntitek el, hogy ki legyen 2023-ban az év madara. Szavazz a hír alatti felületen július 25-ig! A  kampány a vizes élőhely egyik legjellemzőbb és legfontosabb élőhelyére, a parti nádasok fontosságára és védelmére kívánja felhívni a figyelmet. 

Denevérszállás takarítása (Fotó: Boldogh Sándor)

Első hallásra talán furcsának tűnhet az, hogy porszívóval is lehet denevéreket védeni, de így van. Márpedig minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy segítsünk nekik, mert az épületlakó kolóniák gyorsuló ütemben veszítik el szálláshelyeiket.