Legek éve Baranyában

Összefoglalónkban a gyurgyalagok, partifecskék és a vörös vércsék költési eredményeiről adunk hírt.

A gyurgyalagok második legjobb éve

A megye teljes területére kiterjedő felmérésünk során 8 olyan új partfalat találtunk, ahol korábban még nem fészkeltek gyurgyalagok. Ezzel szemben 5 partfal semmisült meg vagy vált alkalmatlanná a madarak ismételt megtelepedésére. A változásokat figyelembe véve jelenleg 207 partfal szerepel nyilvántartásunkban. Ezek közül idén 121 partfalban telepedtek meg a gyurgyalagok. Összesen 1216 pár költését sikerült bizonyítanunk. A tavalyihoz képest 25,2%-kal (+ 245 pár) nőtt az állomány. A 2002. évi alapfelméréshez viszonyítva már 112,2%-kal (+ 643 pár) több gyurgyalag fészkel a megyében.Jelentősnek nevezhető kolónia (legalább 30 pár) idén 11 helyen alakult ki. A legtöbb gyurgyalag a beremendi cementgyár agyagbányájában (84 pár), a pécsváradi (82 pár) és a pettendi homokbányában (67 pár) költött. A megye teljes területét lefedő számlálásra először 2002-ben került sor, tehát a fészkelési viszonyokról 15 éves adatsorral rendelkezünk. Az eltelt időszakban a költő párok száma 532 (2010) és 1347 (2014) között mozgott. Annak ellenére, hogy minden évben megszűnnek partfalak (eldózerolás), vagy alkalmatlanná válnak a gyurgyalagok további megtelepedésére (benövényzetesedés), mindig keletkeznek újak is, tehát a fészkelési lehetőségek folyamatosan adottak.  A nagy kolóniáknak otthont adó anyagnyerő helyeken (homok- és agyagbányák) a tulajdonosok figyelnek a madarak jelenlétére, óvják őket, és költési időszakban nem termelik le a gyurgyalagok által elfoglalt partfalszakaszokat. Időnként előfordulnak még szándékos károsítások (üregek betömése, lelövés), de ezek szerencsére ma már elszigetelt jelenségek, az állományra nézve hatásuk elhanyagolható.

A gyurgyalag költő párok száma Baranya megyében 2002-2016 között

Több partifecske

Az idei felmérésünk során 7 olyan partfalat találtunk, ahol partifecskék is fészkeltek. Összesen 1031 pár költését feltételeztük, ami 7,1%-os növekedést jelent a tavalyihoz képest. A legnagyobb kolóniát a pécsváradi homokbányában találtuk, ahol 330 pár költött. A fecskék továbbra is jelentős számban telepedtek meg a fekedi homokbányában (258 pár), míg Pécsen, a 6-os főközlekedési úttól északra található bányaterületen új, 249 páros telep alakult  ki. Ide valószínűleg a Déli Ipari Park egyik anyagdepójából költöztek át a madarak, mert ott a tavalyi 210 pár helyett idén mindössze 7 pár fészkelt. Egy-két kivételtől eltekintve (pl. a Duna szakadópartja Kölkednél) a partifecskék homokbányákban költenek, ahol a védelmük a gyurgyalagokéhoz hasonlóan biztosított. A rendelkezésünkre álló 15 éves adatsorból leginkább az tükröződik, hogy a költő állomány nagysága hektikusan változik, az egyes évek között igen nagy különbségek vannak. A legkevesebb fecskét 2003-ban regisztráltuk, akkor 5 telepen mindössze 228 pár fészkelt. Az állomány 2009-ben volt a csúcsponton, ekkor 7 telepen 1468 pár költését feltételeztük. A jelentős ingadozás bizonyíthatóan összefüggésben van az afrikai telelőterületek aktuális időjárásával. Ha a Száhel-övezetben csapadékszegény a november-február közötti időszak, akkor az ott telelő állomány mindig érzékeny veszteségeket szenved.


 


 A partifecske költő párok száma Baranya megyében 2002-2016 között
 

A legjobb vércsés év

A vörös vércsék költő állománya az 1990-es évek végére minimálisra zsugorodott a megyében. A fészkelő párok száma alig érte el húszat, tehát túlzás nélkül állít hattuk, hogy több rétisasunk volt, mint vércsénk.Megítélésünk szerint a csökkenést elsősorban a fészkelőhelyek hiánya okozta (a vércse nem épít fészket, főleg a varjak és a szarkák elhagyott fészkeiben költ), ezért a védelmi programunk elsődleges céljaként a fészkelési lehetőségek bővítését tűztük ki, és megkezdtük a költőodúk kihelyezését az arra alkalmas mezőgazdasági területekre. Erőfeszítéseinknek lassan beérik a gyümölcse. Idén áprilisban már 309 odú várta költésre a vércséket. Ezekből 50 odút foglaltak el a madarak (43 pár vörös vércse és 7 pár erdei fülesbagoly telepedett meg), ami minden eddiginél jobb odúfoglalási mutatónak számít. A vércsék költései közül csak 7 hiúsult meg. A sikeresen költő párok 143 fiókát reptettek ki. Ezzel a kirepülő fiókák száma a 2006-os kezdetektől számítva 510-re nőtt. Érdekességként említ hető, hogy az olaszi templomtoronyban a gyöngybaglyok számára kihelyezett költőládát ismét elfoglalták a vércsék, és ezúttal is sikeresen felneveltek 6 fiókát. A lapáncsai toronyban pedig egyidejűleg költöttek a vércsék a gyöngybaglyokkal. A megye más területein is megfigyeltük e kecses ragadozó madarak rendszeres mozgását, ami alapján már legalább 75 pár vércse fészkelését feltételezzük.