Vörös kányák feljövőben

Tavaly a fokozottan védett vörös kányák költéseiről nem rendelkeztünk adatokkal, mert a faj korábban felfedezett fészkei lakatlanok maradtak. A tél folyamán ezek is megsemmisültek, s a közelükben új fészkekre nem bukkantunk.

A kányafészek belseje sok mindenről árulkodik (Fotó: Barcánfalvi Péter)


Tavasszal viszont a megye déli és nyugati részén 7 revírt sikerült beazonosítanunk. Ezek egyikében a fészket is megtaláltuk, melyből 2 fióka repült ki.A többi helyen majd a célirányos téli fészektérképezések során próbáljuk a fészkeket felderíteni.

A vörös kánya a hazai madárfauna egyik legritkább költőfaja. Bár a fajjal kapcsolatos megfigyelések az utóbbi években gyarapodtak, az ismert költések száma éves szinten öt alatt maradt. Az idei adataink alapján úgy becsüljük, hogy a hazai állomány kb. 50-60%-a fészkelhet Baranyában.