Beszámoló az MME Nomenclator Bizottság tavalyi gyűléséről

Az MME Nomenclator Bizottsága (NB) 2011-es évi rendes gyűlését Hortobágyon tartotta, 2011. október 21–23-án. Az alábbiakban adjuk közre azokat a főbb változásokat, amelyek az MME NB működését lényegesen befolyásolják, illetve azokat a döntéssel zárult napirendi pontokat, amelyek közérdeklődésre számíthatnak.

MME logó


Személyi változások

 • Selmeczi Kovács Ádám leköszönt bizottsági tisztségéről. Ádámnak ezúton is köszönjük áldozatos munkáját! Helyére a gyűlés idején még több jelölt is volt, ám az azóta eltelt időszakban eldőlt utódlása. Az NB új tagja 2012. január 1-jétől Tamás Ádám (Kalocsa).


A megfigyelések hitelesítésével és a hitelesítendő fajokkal kapcsolatos fontosabb döntések

 • Az ugyanarra a területre rendszeresen, minden évben visszajáró (hitelesítendő fajú) madarak esetében az idáig informálisan élő kedvezmény megszűnik. (Bizonyos számú év letelte után az adott területről hallgatólagosan nem volt szükséges leírás). 2012. január 1-jétől a visszajáró madarak esetében is minden újabb előfordulási időszakból szükséges a hitelesítő jelentés, ill. az abban szereplő leírás. A Bizottság ezen döntésével is biztosítani kívánja a ritka fajokra vonatkozó adatnyilvántartás
  hézagmentességét.

 • A Magyarországon ritkán, rendszertelenül vagy csak egyes helyeken fészkelő madárfajok költési adatainak hitelesítési kötelezettségét az MME NB 2012.01.01-jei hatállyal feloldja. A döntés fő indoka, hogy a jelenlegi szisztémával nem követhető a fészkelések pontos száma ezen madárfajoknál; ugyanakkor természetvédelmi szempontból a szabály szigorítása sem kívánatos, mivel az állandó bizonyítási kényszer miatt jelentősen nőne a ritkább fészkelők folyamatos háborgatása.

 • A fenti ponthoz kapcsolódóan, 2012. január 1-jétől csak azon madárfajok első fészkelése hitelesítendő, amelyek még nem költöttek Magyarországon. Pontosabb meghatározás szerint, azon fajok első fészkelése hitelesítendő, amelyek 1976.01.01. óta (az 1984-es névjegyzék kéziratának lezárása után) a jelenlegi névjegyzék, ill. az azóta kiadott éves jelentések szerint még nem költöttek Magyarország mai területén.

 • A hitelesítendő madárfajok listájának fenti pontokkal módosított, 2012.01.01-től aktualizált formája megtekinthető a birding.hu honlapon: http://www.birding.hu/dokumentumok.html

 • A heringsirály alfajokkal kapcsolatban a Bizottság kidolgozott egy projekttervet, ami azt célozza, hogy az intermedius alfaj előfordulásának valós gyakorisága, valamint egyes további, rendkívül nehezen határozható alfajok (graellsii, heuglini) korábbi előfordulásának ténye kétség nélkül tisztázódjon. A projekt során az NB hazai és külföldi külső szakértők bevonását is tervezi. A projekt lezárásával minden előzőleg elfogadott heringsirály alfaj adat revízió alá kerül.


Névjegyzékkel, fajlistákkal kapcsolatos fontosabb döntések

 • Taxonómiai–rendszertani és tudományos neveket érintő nevezéktani kérdésekben az MME NB továbbra is az Európai (Madár-)Ritkasághitelesítő Bizottságok Szövetségét (AERC – Association of European Records and Rarities Committee), illetve annak Taxonómiai Bizottságát (TAC – Taxonomic Advisory Committee) követi.

 • Az AERC TAC által közzétett és folyamatosan frissített, hivatalos nyugat-palearktiszi madárfajok listájában történt változásokat a Bizottság teljes mértékben átveszi, és a birding.hu stáb segítségével igyekszik azokat a honlapon minél előbb megjelentetni, majd folyamatosan frissíteni. (Mind a magyarországi, mind a nyugat-palearktiszi fajlista vonatkozásában.) Az NB folyamatosan gondoskodik a Nyugat-Palearktiszra nézve új madárfajok magyar neveinek megalkotásáról.

 • A fentieknek és az AERC TAC legutóbbi taxonlistájának megfelelően, a kormos varjú (Corvus corone corone) újból egy fajként kezelendő a dolmányos varjúval (Corvus corone cornix). Újbóli szétválasztásuk az AERC TAC szakértői szerint belátható időn belül nem várható. Így Magyarország madárfajainak listája is ennek megfelelően változik, és egy fajjal csökken.

 • További egy fajjal csökkenti Magyarország madárfajainak jegyzékét az indiai lúd eltávolítása az AERC TAC nyugat-palearktiszi hivatalos listájáról. Ezzel a faj összes hazai adata kikerül a C és a DA kategóriákból és átsorolódik a DE kategóriába. A változás oka, hogy a korábban feltételezett fészkelő állományok (mostanában elsősorban Hollandia, régebben Skandinávia) nem bizonyultak önfenntartónak. Ugyanakkor érdekes és még nem kellően értelmezett jelenség, hogy az európai országok nagy részében a faj főleg telelési időszakban fordul elő.


Megfigyelőkkel való kapcsolattartás

 • Az MME NB működésének, sikerességének alapvető záloga a terepi madármegfigyelőkkel való jó kapcsolat, együttműködés. A további jó együttműködés érdekében a Bizottság igyekszik feleleveníteni azt a korábbi (erőforrás híján megszakadt) gyakorlatot, hogy a megfigyelések bírálatának végeztével az adott megfigyelőket személyesen is értesíti a hitelesítésre beküldött adatuk sorsáról. A kiértesítést a 2010-es adatokkal tudjuk majd kezdeni.


Vendéglátónknak, a Hortobágyi Nemzeti Parknak ezúton is köszönjük az értekezleti helyszín biztosítását.

Sok érdekes megfigyelést és jó madarászást kívánunk!

Személyi jövedelemadó 1% felajánlásával nélkülözhetetlen
segítséget nyújthat madárvédelmi munkánkhoz!

A rendelkezéshez szükséges adószámot és
tájékoztatást is tartalmazó nyilatkozatot

letöltheti
itt >>

Köszönjük!MME Nomenclator Bizottság

Kapcsolódó hírek

2021 év madara szavazás fajai (balról jobbra): cigánycsuk, kis őrgébics, sordély (grafikák: Kókay Szabolcs)

A 2021 év madara szavazás mindhárom énekesmadár faja az agrár élőhelyekhez kötődik, ezért az itt folyó gazdálkodási gyakorlat indikátor madarainak is tekinthetők. A nagytáblás, sok kemikáliát használó, intenzív kultúrák élőhely átalakítása mindegyikükre negatívan hat. Ezért bármely madár kapja is a legtöbb szavazatot, általa 2021-ben fokozott figyelmet tudunk fordítani a...

Szeretettel meghívjuk az érdeklődőket 2020. július 24-én 14 órakor kezdődő Vönöczky Schenk Jakab mellszobrának felavatására.

Felnőtt kategória, I. helyezett: Nagy Eszter Lelle

Az idei évben meghirdetett „Nem mind mérges, ami fekete” című rajzpályázatunkra az ország számos pontjáról, összesen 717 egyedi, igényes és ötletes pályamunka érkezett. Úgy gondoljuk, rajzpályázatunk elérte célját: az alkotóknak sikerült megmutatni a keresztes vipera és a melanisztikus erdei siklók, kockás siklók és vízisiklók szépségét és különlegességét.