Erdei iskoláztatással kapcsolatos továbbképzés

Felhívás erdei iskoláztatással kapcsolatos továbbképzésre pedagógusok számára. A továbbképzés elvégzése feltétele az erdei iskolai támogatások igénybevételének, amelyek a Svájci- Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében a 2013-tól 2016-ig kerülnek meghirdetésre.

Bükki Nemzeti Park Oktatóközpont (Fotó: Orbán Zoltán)

Kizárólag azok az iskolák kaphatnak támogatást jelen konstrukcióban, ahonnan legalább egy pedagógus részt vesz a képzésen és az azt követő műhelymunkán.

Továbbképzés megnevezése: Természetismereti terepi vezető - akkreditált továbbképzés és műhelymunka

A képzés szervezője: Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ)

A részvétel feltételei:
Általános iskolai korosztállyal[1] foglalkozó pedagógus jelentkezhet a képzésre

A képzés óraszáma: 34 óra + 10 óra műhelymunka
(Hétfőtől péntekig)

A 44 órás továbbképzés 15 óra elmélet, és 19 óra terepi, illetve 10 óra kooperatív csoportmunkából tevődik össze.

A továbbképzések műhelymunkával egészülnek ki, mely során

a pedagógusok új ismeretanyagra tehetnek szert a Natura 2000[2] eszméjével kapcsolatosan, továbbá módszertani útmutatást kapnak arra vonatkozóan, hogy milyen formában lehet beépíteni az erdei iskola programba a Natura 2000-es területek ismeretanyagát.

A képzés célja:

  • olyan szemléletmód kialakítása, amellyel a képzés résztvevői a környezeti nevelés aktív, tudatos „hírnökeivé” válhatnak és képesek felismerni a környezeti, természeti szocializáció személyiségformálásra gyakorolt pozitív hatását, jelentőségét 
  • a képzés résztvevői olyan tudással és gyakorlattal rendelkezzenek, melyekkel képesek lesznek felkészülni egy-egy erdei iskolai/természetismereti gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó program bonyolítására, megszervezésére.
  • a jelentkezők kellő ismeretekkel rendelkezzenek erdei iskolai és/vagy természetjárási programok megszervezéséhez, a lehetséges helyszínek, gyakorlatok kiválasztásához, gyakorlati programok, tájbejárások vezetéséhez, valamint ismerjék meg azokat a szakmai, pedagógiai, oktatási alapokat, amelyek ehhez szükségesek.

Fontosnak tartjuk, hogy a képzésben résztvevők majd hatékonyan, empirikusan tudatosítsák „tanítványaikban” a helyes ember-természet viszony kialakulását, az őt körülvevő környezet és az ember kapcsolatának harmonikus megismerését, és erősítsék a személyes megfigyelésen, tapasztalaton alapuló, élményszerű tanulás jelentőségét.

A program során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevő:

  • képessé válhat a természeti környezet értékeinek tudatosítására és átadására- a nevelés kontextusában
  • megismerheti – a megfelelő eszközismeret birtokában – a terepi vezetés komplex módszertanát: a túrák, foglalkozások előkészítésétől, megtervezésétől át a javasolt helyi útvonalakon keresztül a terepbejárásig
  • kellő ismeretekkel rendelkezhet erdei iskolai és/vagy természetjárási programok megszervezéséhez, a lehetséges helyszínek, gyakorlatok kiválasztásához, gyakorlati programok, tájbejárások vezetéséhez
  • képes lehet előmozdítani a természetben-járás kooperatív team munkáját
  • kifejlesztheti – harmonikus szemlélet- és magatartásformálás során – a gyermekekben a tapasztalati tanulás iránti fogékonyságot, a természet iránti szeretet, illetve a környezetről való felelős gondolkodás, környezettudatos magatartás alapértékeit.

A KÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐK TANÚSÍTVÁNYT KAPNAK.

A képzést ajánljuk:

  • azoknak az általános iskoláknak, amelyek pedagógiai programjában szerepel az erdei iskola, azt a környezeti nevelés részeként szakszerűen kívánják előkészíteni, igénybe venni és a későbbiekben feldolgozni valamint támogatottként rész kívánnak venni az „Égigérő tanterem” projektben.

Szervezés:
A képzés 2014. 03. 28-30. és 2014. április 11-13. között kerül megszervezésre Jeskó Panzió és Étterem helyszínen.

A képzés létszámkerete 30 fő. Túljelentkezés esetén 1 iskolából csak egy jelentkezést fogadunk el, illetve a jelentkezés elfogadásánál a beérkezés időpontját vesszük alapul.

Jelentkezési határidő: 2014. március 25. (kedd)

Részletek a jelentkezési lapon találhatók, amely letölthető: www.kokosz.hu oldalról

A képzésről további tájékoztatást nyújt: Molnár Zoltán (mzmadar6@gmail.com; 20/226-2828)

 


[1] Fenntartótól és szervezeti formától függetlenül jelentkezhetnek pedagógusok

[2]Az Európai Unió közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében az egyes tagországok területeket jelöltek ki, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. A hálózat eszméjére nevéből is következtethetünk: értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik.

Kapcsolódó hírek

Erdőirtás (Fotó: Orbán Zoltán)

Soha nem látott társadalmi felzúdulást keltett a múlt héten megjelent kormányrendelet, amely az energiahiányra hivatkozva szélesre tárja a kapukat valamennyi védett erdőnk kitermelése előtt. A rendelet egyértelműen veszélyezteti hazánk legértékesebb erdeinek állapotát, és rendkívül súlyos élőhelyvesztést eredményezhet. A WWF Magyarország, az MME és más zöld szervezetek nyílt...

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fővárosi Központi Irodája munkatársat keres, heti 40 órás pénzügyi projektasszisztensi munkakör betöltésére az Egyesület pályázati projektjeivel, kiemelten az EU LIFE programja által támogatott projektekkel kapcsolatos feladatok ellátására.

Öreg tollruhás hamvas rétihéja hím (fotó: Hencz Péter)

Az MME Hamvasrétihéja-védelmi Munkacsoport keretein belül a korábbi évekhez hasonlóan  2022-ben is folytatódtak a hamvas rétihéják alaposabb megismerését és védelmét célzó tevékenységeink a Grassland HU projekt vállalásának megfelelően. 2020-ban és 21-ben nyomkövetős madarak viselkedését és fészkelőhelyeik tulajdonságait ismertük meg.