Madárbarát település mintaprojekt - pályázati kiírás

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázatot hirdet települések részére Madárbarát település mintaprojekt kialakítására. A mintaprojektre olyan önkormányzatok pályázhatnak amelyek lépéseket kívánnak tenni az ember és a természet összhangjának újbóli megteremtésére és amelyek közterületein, intézményeiben még nincsenek madárvédelmi eszközök kihelyezve (ódúk, odútelepek).  

Pályázati kiírás:
 
Pályázat témája: Madárbarát település mintaprojekt
Pályázat kiírója: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
Pályázat támogatója: Life NGO4GD/HU/000037, Agrárminisztérium
Pályázati meghirdetésének dátuma: 2022.05.10.
Pályázat benyújtási módja és határideje: kitöltött pályázati űrlap, 2022. június 10.
 
A 21. század elejére az emberi civilizáció ijesztő és már veszélyes mértékben tette tönkre a természeti környezetet. Fajok halnak ki, élőhelyek semmisülnek meg. A klímaváltozás hatásait napi szinten érezzük a saját bőrünkön. Közös érdekünk, és egyben feladatunk, hogy helyrehozzuk, amit elrontottunk! Ennek a cselekvésnek több szintje is van, de a legfontosabb döntések a lakásainkban és a helyi közösségeinkben, a településeken dőlnek el.   
 

1. A pályázat célja 

A pályázat célja az olyan magyarországi települések önkormányzatainak bevonása a mintaprojektbe, amelyek lépéseket kívánnak tenni az ember és a természet összhangjának újbóli megteremtésére. 
 

2. A támogatás céljából rendelkezésre álló forrás mértéke

A támogatás céljára rendelkezésre álló összeg településenként 1 millió Ft, amelyet madárvédelmi, természetvédelmi eszközök formájában kap a pályázatban nyertes település, a támogatás része továbbá 1 db Madárbarát mintakert tanösvény és 2 éves szaktanácsadás is. Az eszközök és a tanösvény kihelyezésében az MME a helyszínen szakmai segítséget nyújt, a kihelyezéshez szükséges emberi erőforrást azonban a nyertes pályázónak szükséges biztosítania. 
 

3. A pályázat benyújtására jogosult települések köre 

3.1. A pályázatban 2-2 település kerűl kiválasztásra alábbi népességszámok szerint településtípusonként:
 • 500 fő népességig
 • 501-1500 fő népességig
 • 1501-5000 fő népességig
 • 5001-100000 fő népességig
 • 100 001 fő felett (egy kisebb településrész kijelölésével) – ebbe a kategóriába Budapesti kerületek is pályázhatnak. 
Amennyiben valamely településtípusra nem érkezik elegendő vagy érvényes pályázat, a rendelkezésre álló összeg átcsoportosításra kerül másik településtípusra. 
 
3.2. Kizárólag azon pályázó kerülhet kiválasztásra, aki az alábbiakban meghatározott kritériumoknak megfelel: 
 • olyan magyarországi települések önkormányzatai, amelyek közterületein, intézményeiben még nincsenek madárvédelmi eszközök kihelyezve (ódúk, odútelepek), kivételt képez ez alól a gólyakosarak, és gólyafészek magasítók. A pályázathoz mellékelni kell a polgármester nyilatkozatát. 
 • a pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázatban kapott eszközöket elszállítja az MME telephelyéről vagy az eszközök gyártásának helyszínéről és saját hatáskörben, de az MME szakmai támogatásával az eszközöket a pályázatban megjelölt területre kihelyezi 1 hónapon belül.
 • A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat során kapott eszközöket a 2 éves pályázati periódus után 5 évig működteti és karbantartja (2024 – 2029). Ebbe bele tartozik az etetők december 1. – március 31. közötti időszakban történő működtetése, és az odúk takarítása is.   
 • A pályázó vállalja, hogy a projekt eredményeiről a pályázat keretében beszámol. A beszámolót az MME felhasználhatja a pályázat népszerűsítése érdekében a kommunikációs csatornáin. 

4. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • ha a település rövid és hosszú távú tervei között szerepel - a jelen pályázat határain túl is - madár- és természetbarát beavatkozások lebonyolítása. (Az űrlapon lesz lehetőségük kifejteni)
  • például tervezi-e a település a fa- és bokorkivágások megfelelő időzítését, 10 pont 
  • a fecske- és denevérbarát épületfelújítások bevezetését, 10 pont
  • méhlegelők létesítését vagy a zöld felületek egyéb madár- és rovarbarát módon történő kezelését, 10 pont
  • biológiai szúnyogírtást.  10 pont
 • ha már van, vagy tervezi a település környezeti nevelési program megvalósítást. Pl. Madarász Ovi/Suli , vagy Zöld Óvoda/Iskola program, stb. 10 pont
 • ha már van rendszeres együttműködés a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságokkal és/vagy természetvédelmi szervezetekkel. Kérjük, fejtsék ki, hogy mely szervezetekkel és milyen jellegű együttműködés van!  10 pont
 • ha már van, vagy a közeljövőben tervezik elkészíteni a település természetvédelmi, és/vagy biodiverzitási stratégiáját. Kérjük, fejtsék ki röviden, hogy mit tartalmaz a stratégia, vagy mi a tervezett stratégia! 20 pont
 • ha már van a településhez tartozó helyi jelentőségű védett természeti terület vagy folyamatban lévő védetté nyilvánítási eljárás. Kérjük, írja bele a pályázatba a terület nevét.    5 pont
 • ha rendelkezik a település bármilyen természet- vagy környezetvédelmi rendelettel, kérjük röviden fejtse ki, hogy ez mit tartalmaz. 10 pont
 • ha a település tud vállalást tenni, hogy saját forrással kiegészíti a jelen pályázatot, kérjük, tűntesse fel, hogy milyen kiegészítést vállal.   5 pont

5. A pályázat benyújtása

5.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a pályázati kiírás végén található űrlap beküldésével. 
5.2. Amennyiben a pályázat nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek, az MME a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. 

6. A pályázat elbírálása és kapcsolódó határidők

A pályázatot az MME szakmai bizottsága fogja elbírálni. A pályázati kiírás szerinti benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül az MME értesíti mind a nyertes, mind a nem nyertes pályázókat. 
A nyertes pályázókkal az MME a kiértesítést követő 5 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a személyes megbeszélés és helyszínbejárás időpontjának egyeztetése érdekében, de legkésőbb 2022.07.15-ig. 
A helyszínbejárás során egyeztetett madárbarát eszközök és tanösvény átadására 2022.10.01. és 10.31. között lehet számítani, előzetes egyeztetést követően. 

7. Támogatás felhasználásának ellenőrzése

7.1. Írásos beszámoló

A nyertes pályázók az eszközök kihelyezését követő 1 év elteltével írásos és fényképes beszámoló benyújtásával kötelesek jelenteni az eltelt évben történt madárvédelmi tevékenységről. 

7.2. Helyszíni ellenőrzés

A pályázat keretében kapott eszközök rendeltetésszerű használatát, és a pályázat 3.2.-es pontjában szereplő kritériumok teljesülését a támogatott tevékenység időtartama alatt és a beszámoló elfogadásától számított 5 évig az MME munkatársai előzetes egyeztetés nélkül ellenőrizhetik.
 
 
A pályázati űrlap szakaszokra van osztva, nem minden kérdés látható, amíg az egyes szakaszok nincsenek kitöltve. Hogy ezen segítsünk, >>IDE<<  kattintva megtekinthető az összes kérdés. Ennek ellenére kérjük, hogy kizárólag a fenti gombon elérhető űrlapot használják a pályázáskor. 
 
 
A pályázattal kapcsolatos kérdés esetén a palyazat@mme.hu email címen lehet érdeklődni. 

Kapcsolódó hírek

Erdőirtás (Fotó: Orbán Zoltán)

Soha nem látott társadalmi felzúdulást keltett a múlt héten megjelent kormányrendelet, amely az energiahiányra hivatkozva szélesre tárja a kapukat valamennyi védett erdőnk kitermelése előtt. A rendelet egyértelműen veszélyezteti hazánk legértékesebb erdeinek állapotát, és rendkívül súlyos élőhelyvesztést eredményezhet. A WWF Magyarország, az MME és más zöld szervezetek nyílt...

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fővárosi Központi Irodája munkatársat keres, heti 40 órás pénzügyi projektasszisztensi munkakör betöltésére az Egyesület pályázati projektjeivel, kiemelten az EU LIFE programja által támogatott projektekkel kapcsolatos feladatok ellátására.

Öreg tollruhás hamvas rétihéja hím (fotó: Hencz Péter)

Az MME Hamvasrétihéja-védelmi Munkacsoport keretein belül a korábbi évekhez hasonlóan  2022-ben is folytatódtak a hamvas rétihéják alaposabb megismerését és védelmét célzó tevékenységeink a Grassland HU projekt vállalásának megfelelően. 2020-ban és 21-ben nyomkövetős madarak viselkedését és fészkelőhelyeik tulajdonságait ismertük meg.