Kék vércse
Kék vércse

Nevek és kódok

Magyar név
Kék vércse
Tudományos név
Falco vespertinus
Angol név
Red-footed Falcon
EURING-kód
03070
HURING-kód
FALVES

Rendszertan

Rend
Sólyomalakúak
Falconiformes
Család
Sólyomfélék
Falconidae

Testméretek

Testhossz (cm)
29-31
Szárny fesztávolság (cm)
66-78
Hím tömege (g)
130-164
Tojó tömege (g)
130-197

Védelmi státusz

Hazai jogi védettség
fokozottan védett
Természetvédelmi érték (Ft)
500 000
Vörös lista (globális)
NT – Mérsékelten fenyegetett (Near threatened)
Vörös lista (Európa)
NT – Mérsékelten fenyegetett (Near threatened)
Vörös lista (EU)
VU – Sebezhető (Vulnerable)
Berni Egyezmény
II. függelék
Bonni Egyezmény
I/II. függelék
Madárvédelmi Irányelv
I. függelék

Leírás és életmód 

Ez a kistestű sólyomféle a magyar puszták féltett kincse, megóvása a hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata. Elterjedésének nyugati határát a Kárpát-medencében éri el. Az Európai Unió is felismerte, hogy a faj védelme érdekében fontos jelentős lépéseket tenni, ezért az állomány megerősítését célzó LIFE projektet finanszírozott. Ennek keretében többek közt több ezer mesterséges költőládákat helyeztek ki, facsoportokat telepítettek, és felderítették az állományt veszélyeztető okokat. Mivel a kék vércse az elhagyott vetési varjú fészkeket foglalja el, nagyban függ a vetési varjú telepeitől, ezért a varjúállomány további csökkenésének megállítása is nélkülözhetetlen a faj védelme szempontjából, Szintén jelentős probléma a csökkenő haszonállatlétszám miatt a legelők nem megfelelő használata. A nem legeltetett gyepek nem kedvező táplálkozóhelyek a kék vércsének. A vonuló madarakat sok veszély fenyegeti útjuk során, valamint afrikai telelőterületükön is. Mielőtt útnak indulnának a kék vércsék, hatalmas tömegbe verődnek, egyes gyülekezőhelyükön több ezer madár is összegyűlhet. Védelme egy speciális élőhelyegyüttes fennmaradását és sok egyéb ritka faj védelmét is elősegítheti. A részére kihelyezett költőládákat a vörös vércse, az erdei fülesbagoly és a csóka is elfoglalhatja.

Élőhelye, költése:

A Kárpát-medencétől a Bajkál-tóig a füves pusztákat népesíti be. Magyarországon szinte csak az Alföld pusztai erdeiben és mezővédő erdősávjaiban költ. A legtöbb pár vetési varjú által épített fészekben költ, a varjútelepekhez társulva. Mivel a vetési varjú állomány az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, a vércsék egy része szarka vagy dolmányos varjú fészket volt kénytelen elfoglalni. A magányosan fészkelő párok azonban kevésbé hatékonyan tudták megvédeni a fészket, alacsonyabb lett a költési siker. Ameddig a természetes telepes fészkelés feltételei nem állnak helyre, a vércsék számára költőládákat helyeztek ki, hogy az egyre kevesebb rendelkezésre álló természetes költőhelyek (varjútelepek) hiánya ne korlátozza a faj költési sikerét. Jóval később kezdi a kotlást mint a varjak. Fészekalja 2-5 tojásból áll. A fiókák 22-23 nap alatt kelnek ki, további 27 nap elteltével hagyják el a fészket. A vörös vércsénél jóval nagyobb arányban fogyaszt rovarokat. A sáskákra főleg rövidfüvű gyepeken vadászik. Sok gyíkot, pockot is fog, de meglepően sok lehet táplálékukban az ásóbéka aránya is.


Hím kék vércse


Tojó kék vércse

Előfordulás és állományainak helyzete 

Hazai fészkelő-állománya 700 - 1 200 párra tehető (2003-2012) és csökkenést mutat (1997-2012).

Hazai előfordulás

Státusz: rendszeres fészkelő

Előfordulási időszak: április-október hónapokban


További fajokról a MAP adatbázisában tekinthetőek meg hasonló térképek. >>
A fenti interaktív térképen a 1999.01.01. óta eltelt időben megfigyelt és a Madáratlasz Program (MAP) adatbázisba feltöltött adatok alapján láthatóak a faj előfordulásának helyei és a fészkelés valószínűségére utaló információk (színezés). 
Térbeli felbontás: 10*10 km (UTM négyzetek)


A fenti interaktív grafikonon a Madáratlasz Program (MAP) adatbázisba feltöltött "teljes fajlistás" adatok alapján látható a faj előfordulási gyakoriságának alakulása az utóbbi 26 hétben, hetenkénti bontásban. További fajokról - bármely időszakra vonatkozóan - a MAP adatbázisban a "Fajok előfordulási gyakorisága" oldalon tekinthetőek meg hasonló grafikonok és térképek. >>


A fenti animált térképen lehet megtekinteni (a PLAY gombra kattintva) a faj európai előfordulását térben és időben (heti felbontásban). A térkép a EuroBirdPortal-ról származik, amelyhez a magyarországi adatokat a MAP adatbázisból biztosítjuk.

Madárgyűrűzési adatok 


A grafikonokon használt kor kódok: Pull.: fióka korban gyűrűzött; 1y: a kikelés évében gyűrűzött („első éves”); 1+: a kikelést követő évben vagy években gyűrűzött („1. évén túl”); F: nem meghatározható (de nem fióka) korban gyűrűzött madarak.


A grafikonokon használt kor kódok: Pull.: fióka korban gyűrűzött; 1y: a kikelés évében gyűrűzött („első éves”); 1+: a kikelést követő évben vagy években gyűrűzött („1. évén túl”); F: nem meghatározható (de nem fióka) korban gyűrűzött madarak.

Magyarországi madárgyűrűzési helyek területi eloszlása (1951-től)

Az egyes szimbólumok mérete arányos az adott koordinátán megjelölt madarak mennyiségével.

Megkerülési térképek

Magyarországon jelölt madarak megkerülési helyei (a térkép tartalmazza azoknak a – madárgyűrűzési adatbankban szereplő – madaraknak a külföldi vonatkozású megkerülési adatait is, amelyeket a történelmi Magyarország területén gyűrűztek).

A Magyarországon megkerült külföldi gyűrűs madarak jelölési helyei.

Az egyes szimbólumok mérete arányos az adott koordinátán megjelölt madarak mennyiségével.

A kézrekerülések körülményei

A kérzekerülési körülmények 8 fő csoportba kerültek összegzésre. A diagram csak a kézrekerüléseket tartalmazza (a visszafogásokat és a megfigyeléseket nem).

Média 

Kapcsolódó linkek 

A kék vércse védelme a Kárpát-medencében (LIFE11/NAT/HU/000926) >>

2009 év madarai – a kék vércse és a vetési varjú >>

Természetvédelmi kezelés / Kék vércse >>
oldal a termeszetvedelmikezeles.hu honlapon

Angol nyelven:

BirdLife fact sheet >> 
a BirdLife International megfelelő oldala

2015 European Red List assessment (PDF) >> 
a BirdLife európai Vörös Listájának megfelelő oldala

The Internet Bird Collection >> 
on-line audiovizuális archívum a világ madarairól

Xeno-canto bird sounds >> 
on-line madárhang adatbázis

Galéria: 

Gyűrűzéskor kézben tartott madár

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Magyarország madarai: Kék vércse. http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falves Letöltés dátuma: 2023-03-21