Magyarországon vadászható madárfajok fenntartható hasznosítása

Több mint féléves együttműködés eredményeként elkészült - az Európai Unió kezdeményezése alapján - a Magyarországon Vadászható Madárfajok Fenntartható Hasznosítási Programjának végrehajtási terve. A végrehajtási terv összeállítását a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) koordinálta az Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Társasággal (OVVT) közösen. A dokumentum letölthető a honlapról.

Kidolgozásában részt vettek a témában érdekelt hazai vadászati-vadgazdálkodási felsőoktatási intézmények, társadalmi szervezetek és minisztériumok szakemberei. A végrehajtási terv célja egy olyan programjavaslat bemutatása, amely a vadászható, illetve védett madárfajok hazai és átvonuló állományának hosszú távú fennmaradását segíti elő. A program kimondja, hogy a vadászható madárfajok állományának, mint természeti erőforrásnak és nemzeti vagyonnak a "bölcs hasznosítása" össztársadalmi érdek. Megvalósítása a vadászat madárfajokra kifejtett hatásainak komplex elemzésében, a negatív hatások csökkentésében és a pozitív hatások erősítésében döntő szerepet játszhat.

A végrehajtási terv sikeres megvalósításának záloga a madárvédelmi és a vadászati-vadgazdálkodási szervezetek szoros együttműködése. Az Európai Unió Bizottsága 2001-ben, a BirdLife International nemzetközi madárvédelmi szervezet és az Európai Unió Vadászati és Vadvédelmi Egyesületeinek Szövetsége (FACE) bevonásával párbeszédet kezdeményezett annak érdekében, hogy hosszú távú együttműködés alakuljon ki a vadon élő madarak védelmében, valamint bölcs és fenntartható hasznosításában érdekelt európai szervezetek között. Ennek eredményeképpen egy 10 pontból álló intézkedéscsomag-javaslat került összeállításra, amely a Madárvédelmi Irányelv - az EU egyik alapvető természetvédelmi jogszabálya (79/409/EGK) - mellékleteiben szereplő vadászható madárfajok fenntartható hasznosítását hivatott elősegíteni.

A vadászható madárfajok állományait és élőhelyeit számos tényező veszélyezteti, mindenekelőtt az élőhelyek, ezeken belül is főként a vizes élőhelyek megszűnése, degradálódása, felaprózódása. Ehhez járulnak még más, kedvezőtlen hatású emberi tevékenységek, többek között a nem bölcs hasznosításon alapuló vadászat. Ennek megfelelően, valamint a korábbi eredményes hazai kutatási tevékenység és vadgazdálkodási gyakorlat folytatásaképpen, a Fenntartható Hasznosítási Program tervezett tevékenységei három fő témakörbe sorolhatók:
A) a faj- és élőhelykezelés tudományos megalapozása adatgyűjtéssel,
B) gyakorlati vadgazdálkodási és természetvédelmi kezelési intézkedések elősegítése,
C) környezeti nevelés, szakképzés és társadalmi tudatformálás.

A Fenntartható Hasznosítási Program magyarországi végrehajtási tervének összeállításakor az együttműködő szervezetek azt vizsgálták, hogy az Európai Bizottság által megfogalmazott javaslatok milyen módon alkalmazhatók a hazai viszonyokra. A végrehajtási terv kidolgozása során meghatározásra került a terv hazai javasolt tevékenységeinek listája, majd azok részletes leírása (probléma feltárás, résztevékenységek, becsült költség, ütemterv, termékek, "mérföldkövek", tervezett beruházások, személyi költségek részletezése). A végrehajtási terv megvalósításának tervezett ideje 4 év, amelyhez hazai és európai uniós támogatásokat szükséges elnyerni.

További információ:
A kiadvány letölthető pdf formátumban (507 KB)

Kapcsolódó hírek

Birdo – Az év madárfotósa címen fotópályázat indult. Magánszemélyek kezdeményezésére új fotópályázat indult Birdo – Az év madárfotósa néven. Idén elsősorban a hazai madárfotósokat kívánják megszólítani, de szívesen fogadnak külföldről is résztvevőket. Nevezési díj nincs, a pályázat mindenki számára nyitott.

Ti döntitek el, hogy ki legyen 2023-ban az év madara. Szavazz a hír alatti felületen július 25-ig! A  kampány a vizes élőhely egyik legjellemzőbb és legfontosabb élőhelyére, a parti nádasok fontosságára és védelmére kívánja felhívni a figyelmet. 

Denevérszállás takarítása (Fotó: Boldogh Sándor)

Első hallásra talán furcsának tűnhet az, hogy porszívóval is lehet denevéreket védeni, de így van. Márpedig minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy segítsünk nekik, mert az épületlakó kolóniák gyorsuló ütemben veszítik el szálláshelyeiket.