Megjelent a Madárgyűrűzési Központ 2000-2001. évi jelentése az Aquilában

2000-ben 159 393 madarat jelöltek Magyarországon. Ebből a szervezett táborokban és projektekben 94 565 példányt gyűrűztek, ami az összes jelölt madár 59%-a.

Mindez 195 madárfajból tevődik össze, aminek mintegy felét 6 madárfaj teszi ki, ezek csökkenő sorrendben: füsti fecske, partifecske, foltos nádiposzáta, széncinege, cserregő nádiposzáta és barátposzáta. 2000-ben három új madárfajjal bővült a Magyarországon gyűrűzött madárfajok listája, ezek a dögkeselyű (Neophron percnopterus), a királyfüzike (Phylloscopus proregulus) és a vastagcsőrű füzike (Phylloscopus schwarzi). A dögkeselyű a hazai faunára nézve is új volt. A fogások részletei az Aquilában olvashatók!

A 2001-es év az addigi legnagyobb számot hozta a hazai madárgyűrűzésben, összesen 166 274 egyedre került jelölőgyűrű. Ennek 71%-át gyűrűzték valamilyen szervezett projekt keretén belül. A jelölt madárfajok száma 198, a leggyakoribb 6 faj (48%) a következők voltak: füsti fecske, partifecske, cserregő nádiposzáta, foltos nádiposzáta, barátposzáta és a vörösbegy.

A részletes fogási eredmények az Aquilában olvashatóak!
(Aquila (2003), Vol. 109-110, p. 129-156.).

A következő ábrán az utóbbi 15 év madárgyűrűzési eredményei láthatóak a Gyűrűző híradók és a gyűrűzési jelentések összesítései alapján.

A következő ábrán a magyarországi gyűrűzések területi eloszlásai láthatók a 2000-es év alapján (A körök méretei az adott helyhez kapcsolt fogási eredmények nagyságrendjét jelölik):

A legtöbb madarat gyűrűző kollégáink (mennyiségi sorrendben):
2000 (75 330 madár, az összes fogás 47%-a)
Németh Ákos, Palkó Sándor, Karcza Zsolt, Hajtó Lajos, Dr. Szép Tibor, Krúg Tibor, Molnár Viktor, Szinai Péter, Szénási Valentin, Kiss János

2001 (88 939 madár, az összes fogás 53%-a)
Németh Ákos, Magai Ferenc, Fenyvesi László, Karcza Zsolt, Hajtó Lajos, Dr. Szép Tibor, Lóránt Miklós, Palkó Sándor, Krúg Tibor, Králl Attila

Az Aquila-jelentésben egy válogatás található a 2000-2001. év folyamán kiegészítésre került külföldi vonatkozású megkerülésekből (64 madárfajhoz tartozó 247 megkerülés).

A következő ábrán a két évhez tartozó összes eddigi megkerülés területi eloszlását láthatjuk (A körök méretei az adott helyhez kapcsolt megkerülési eredmények nagyságrendjét jelölik):

Szerzőtársaim nevében ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a gyűrűzőknek a munkáját, akik részt vettek a 2000-2001-es év munkájában és adatokat szolgáltattak a Madárgyűrűzési Központnak. Külön köszönettel tartozunk azoknak a munkatársainknak, akik elektronikus formában küldték el az éves madárgyűrűzési jelentésüket, valamint azoknak a munkatársainknak, akik a központi adatrögzítésben részt vettek. Ők a következők: Albert László, Bajor Zoltán, Kollár József, Lóránt Miklós és Orbán Zoltán. A jelölőgyűrűk gyártásában való közreműködésükért köszönet illeti meg Rákosi Gergelyt és Benedek Tibort. Hálás köszönettel tartozunk Váradi Ferencnek, aki a hazai gyűrűgyártás felejthetetlen személyisége volt. A Madárgyűrűzési Központ működését 2000-20001-ben a következő források biztosították: KvVM Természetvédelmi Hivatal, KvVM KAC h keret, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület saját forrásból.

Tartalmas időtöltést kívánok az Aquila-jelentés tanulmányozásához!


További információ:
Madárgyűrűzés és vonuláskutatás | A madárgyűrűzés

Kapcsolódó hírek

A cikk fotói és videói május 30-án délután és este készültek a pártás daru aznapi megfigyelése közben (Fotó: Orbán Zoltán)

A pártás daru május 24-e délután bukkant fel Fertőújlakon, ami a faj ötödik bizonyított magyarországi előfordulása volt. A madár május 27-e délelőttig a térségben tartózkodott, eközben át-átruccant Ausztriába, ahol faunaúj fajként várták a madarász kollégák.

Állománycsökkenés 1999-2019 év viszonylatában: Bíbic - 59,6%; Fürj - 62,7%

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) most kiadott elemzése arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben folytatódott az agrár élőhelyeken 2005 óta zajló fészkelőállomány-csökkenés, ennek jelei már mutatkoznak a korábban növekedést mutató erdei élőhelyeken fészkelő madárfajoknál is Magyarországon!

Az Európai Bizottság közzétette a Biodiverzitás- és a Termőföldtől az Asztalig Stratégiát Az Európai Bizottság többszöri késlekedés után a tegnapi napon kiadta a régóta várt Biodiverzitás Stratégiát és a Termőföldtől az Asztalig Stratégiát. Ezek a dokumentumok az EU természeti sokféleséggel és élelmiszertermeléssel kapcsolatos szakpolitikájának fő irányait határozzák meg a...