Nyílt levél a Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint a legrégebbi és legnagyobb tagsággal rendelkező hazai természetvédelmi civil szervezet, valamint a BirdLife International magyar tagszervezete aggodalmát fejezi ki az európai uniós Natura 2000 természetvédelmi hálózat magyarországi kijelölésével kapcsolatban.

Egyben kéri a tisztelt Miniszterelnök Urat, hogy biztosítsa a Natura 2000 területek mielőbbi, ugyanakkor szakmai szempontok alapján történő kijelölését.

A Natura 2000 hálózat területi listájának kihirdetése az EU csatlakozásunk követelménye volt, ennek ellenére még mindig nem valósult meg. Ez a hazai földtulajdonosokban, földhasználókban nagymértékű bizonytalanságot, és a természetvédelem állami intézményeivel szembeni fokozott ellenérzéseket kelt. Emellett az uniós strukturális alapok befagyasztásán keresztül a késedelem Magyarországnak igen jelentős napi presztízs- és gazdasági veszteséget okoz.

A Natura 2000 hálózat javasolt Különleges Madárvédelmi Területeinek listáját - az Európai Bizottság idevágó jogszabályait, iránymutatását, valamint esetjog gyűjteményét figyelembe véve - az MME a Természetvédelmi Hivatallal együttműködve 2002-ben már összeállította. Az érvényben lévő EU szabályozás alapján a Natura 2000 hálózat szakmailag indokolt teljes területe minimálisan az ország 20%-át teszi ki. A nem megfelelő kijelölés Magyarország nem csak természeti, de kulturális, turisztikai, genetikai és mezőgazdasági potenciálját is veszélyezteti. Ugyanakkor kiemelkedő természeti örökségünkkel fenntartható módon gazdálkodva a Natura 2000 hálózat az ország fejlődése számára új utakat nyithat meg, számos tevékenység, és beruházás valósítható meg, ha azok nem veszélyeztetik a kijelölés alapjául szolgáló értékeket.

Az MME több uniós részfinanszírozású LIFE - Nature természetvédelmi projekt kedvezményezettje, ezért lehetősége van az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságával történő közvetlen kommunikációra is. A szakmai alapozó tanulmányokat mellőző kijelölés esetén élve ezzel a lehetőségével az MME az Európai Bizottságot azonnal tájékoztatni fogja a Natura 2000 hálózat kijelölésének eredményéről, és kezdeményezni fogja az Európai Parlament, illetve az Európai Bíróság idevonatkozó eljárásait is. A nem megfelelő kijelölés már több ország esetében járt az Európai Bíróság elmarasztaló döntésével, bírság kirovásával és a kijelölés kiegészítésének kötelezettségével.

Bízunk benne, hogy a természetvédelmi szakmai szempontból megfelelő, felelős döntés meghozatalával Ön is hozzájárul a további szükségtelen európai uniós megszorítások elhárításához, és Magyarország egyedülálló természeti örökségének fennmaradásához.

Budapest, 2004. október 5.

Tisztelettel:

Horváth Zsolt
ügyvezető igazgató

Kapcsolódó hírek

Közönséges késeidenevér (Fotó: Forrásy Csaba)

Viszonylag nagytermetű denevérfaj, egy kifejlett állat súlya akár 25 gramm is lehet. Elterjedési területe a mérsékelt égövi Európa, illetve a Közel-Kelet és Közép-Ázsia, ahol több alfaját is leírták már.

Torzonborz madár párosító játék

Köszönjük Szert-Szabó Dorottyának, és kedves márkájának, a Torzonborznak, hogy csatlakozik a Gondoskodó Termék programunkhoz!

Tojó fehérhátú fakopáncs

A fehérhátú fakopáncs minden tekintetben a legérdekesebb harkály fajunk. A Harkályvédelmi Szakosztály a faj országos felmérést tűzte ki célul a 2021-22-es években. Az alábbiakban a 2021-es felmérés eredményeit mutatjuk be.